Už túto sobotu prehliadka choreografií folklórnych kolektívov Pramene 2017

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v kinosále Domu odborov Strojár v Martine 23. septembra 2017 o 13.00 h krajskú postupovú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2017.  Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Podujatie je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Podujatie je prehliadkou neprofesionálnych folklórnych kolektívov zaoberajúcich sa interpretáciou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, ktorí čerpajú folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

Na prehliadku sa prihlásili 3 folklórne súbory z regiónov Liptov, Kysuce a Horné Považie:  Folklórni nadšenci Oprášené krpce zo Žiliny, Folklórny súbor Bystrica z Novej a Folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša.

Odborná hodnotiaca porota bude pracovať v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.; členovia poroty: Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. Katarína Babčáková, PhD., PaedDr. Roman Bienik, PhD. a PhDr. Alžbeta Gazdíková.

Víťaznými choreografiami budú folklórne kolektívy reprezentovať náš kraj na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017, ktorá sa bude konať 11. – 12. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši.

PROGRAM:

13.00 h – Otvorenie prehliadky
„Pod našim okienkom“ – spieva Eva Palovčíková Záthurecká – hrá ĽH Rodinka
13.10 h – „Na Kysuckých lazoch“ – Folklórni nadšenci Oprášené krpce
13.20 h – „Palicový tanec“ – FS Bystrica
13.30 h – „Do kolesa“ – FS Váh
13.45 h – „Muzika“ – FS Bystrica
13.55 h – „Na pltisku“ – FS Váh
14.10 h – Poďakovanie
14.45 h – Rozborový seminár
16.45 h – Vyhlásenie výsledkov súťažnej prehliadky

Všetkých srdečne pozývame!

Pramene 2017 - prehliadka neprofesionálnych folklórnych kolektívov

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
manažér pre ZUČ: folklór a divadlo dospelých

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk
palovcikova.zathurecka@gmail.com
0917 494 708

Komentáre