Oddnes v EÚ bez roamingových príplatkov

Najnovšie správy, Všetky správy

Telefonovať, zasielať textové správy (sms) či využívať dátové služby môžu oddnes všetci občania Európskej únie bez dodatočných príplatkov. Pravidlá EÚ pre roaming za domáce ceny („roaming like at home“) pre občanov SR znamenajú, že za používanie mobilného telefónu v ktorejkoľvek krajine EÚ vrátane Nórska, Islandu a Lichtenštajnska budú platiť rovnakú cenu, akú platia doma.

Roaming za domáce ceny je určený tým, ktorí príležitostne cestujú mimo krajiny, kde pracujú či študujú. Nie je určený na využitie ako trvalý roaming.

Predpokladom je, že občan SR bude volať účastníkovi, ktorý sa nachádza v EÚ a používa SIM kartu niektorého z operátorov poskytujúcich služby v EÚ. Roaming za domáce ceny neplatí v prípade, že volá účastníkovi, ktorý sa síce nachádza v krajine EÚ, ale používa SIM kartu operátora, ktorý neposkytuje služby v EÚ (ale napr. v USA). Platí to aj opačne, ak sa občan SR nachádza mimo EÚ a volá do krajiny EÚ. V takomto prípade si operátori môžu účtovať poplatky podľa platného cenníka.

Zároveň mobilní operátori môžu uplatniť tzv. politiku primeraného využívania. Jej cieľom je zabezpečiť, aby mali všetci zákazníci počas ciest v EÚ prístup k roamingu za domáce ceny a mohli ho využívať. Mobilní operátori môžu teda uplatňovať spravodlivé a primerané kontrolné mechanizmy na predchádzanie zneužívaniu týchto pravidiel. V prípade, že občan SR bude používať svoj mobilný telefón v zahraničí trvalo, mobilný operátor môže účtovať príplatky za využívanie roamingu. Ich výška je však obmedzená.

Odporúčame, aby si občania SR podrobnosti o využívaní predplatených minút alebo o poskytovaní dátových služieb v EÚ v súvislosti so zrušením roamingových poplatkov overili u svojich poskytovateľov mobilných služieb.

ZDROJ: MDPT SR

Komentáre