Etnografické múzeum v Martine: Stopy českých záhradných architektov na Slovensku

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V období prvej Československej republiky pôsobili na území Slovenska mnohí českí odborníci, medzi inými napríklad záhradní architekti. Aj oni svojou tvorbou významne prispeli k obrazu novej, medzivojnovej republiky.

Putovná výstava Stopy českých záhradných architektov na Slovensku sa zameriava na známych, ale aj neprávom zabudnutých architektov – troch Josefov – Vaňka, Minibergera a Kumpána.

Prostredníctvom návrhov a pohľadov môžeme nahliadnuť do záhrad súkromných víl, parkov, verejných aj oddychovo-športových priestranstiev v rôznych kútoch Slovenska. Nie všetky boli nakoniec realizované, no mnohé z nich sú dodnes príkladom modernosti funkcionalistickej záhradnej architektúry.

Záhradní architekti Josef Miniberger, Josef Kumpán a Josef Vaněk patrili medzi výrazné osobnosti svojho odboru na území bývalého Československa. V období prvej polovice 20. storočia vytvorili na slovenskom území viac ako dve stovky projektov.

Najplodnejším z nich bol Josef Vaněk, ktorý okrem mnohých iných projektoval napríklad aj Botanickú záhradu pri Slovenskom národnom múzeu v Martine alebo park okolo druhej budovy Matice slovenskej.

Josef Kumpán bol autorom mnohých návrhov verejnej zelene. Dodnes sa napríklad sčasti zachoval jeho pôvodný projekt Ľudového sadu Na svinských pažitiach – dnes park Ľudovíta Štúra v Žiline.

Málo známy, no talentovaný záhradný architekt Josef Miniberger vynikal jednoduchosťou riešení, ktoré brali do úvahy podmienky konkrétnej lokality, funkciu daného objektu aj potreby zadávateľov. Na Slovensku realizoval napríklad areál liečebného ústavu v Kvetnici pri Poprade.

Výstavu Stopy českých záhradných architektov na Slovensku pripravilo Národní zemědělské muzeum v Prahe a Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen. V priestoroch Slovenského národného múzea v Martine si ju môžete pozrieť do nedele 17. marca 2019.

Bližšie informácie:
Ing. Martin Cirbus
mail: martin.cirbus@snm.sk
tel.: 043/24 58 114

Komentáre