Ešte mesiac môžu lekári žiadať župu o dotáciu

Správy hlavné, Správy z regiónu, Správy zo Žilinského kraja, Všetky správy

Rozbehnúť vlastnú ambulanciu a zabezpečiť jej materiálno-technické vybavenie je teraz možné aj s finančnou podporou Žilinskej župy. Uzávierka žiadostí o dotácie je 31. augusta 2019.

Žilinská župa ako prvá spomedzi krajov spustila vlastné podporné programy na stabilizáciu lekárov a sestier v zdravotníctve. V kraji chýbajú najmä neurológovia, alergiológovia, oční lekári, reumatológovia, ale aj zubári, detskí špecialisti, či pediatri a približne tretina všeobecných lekárov pre deti a dorast je starších ako 65 rokov.

Novým dotačným systémom župa podporí práve lekárov, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať ambulancie v odboroch a oblastiach, kde ich je nedostatok. Župa vyčlenila v rámci prvej výzvy 150-tisíc eur.

O dotáciu v sume od 5 do 30-tisíc eur môžu požiadať všeobecní lekári, ale i špecialisti, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Žilinského kraja a poskytujú služby jeho obyvateľom.

,,Chceme motivovať nových lekárov, aby neodchádzali za hranice kraja alebo štátu, ale aby pomáhali a poskytovali nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť ľuďom v kraji. Tí dnes musia často cestovať za vyšetrením ďaleko, alebo čakajú na termín u špecialistu príliš dlho. Je v našom záujme tento stav aktívne riešiť a skvalitniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji tak, aby aj v odľahlejších regiónoch našli ľudia svojho lekára,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

V závislosti od výšky prijatej dotácie sa lekári zaväzujú nepožiadať o zmenu miesta prevádzkovania svojej ambulancie po dobu dvoch (pri dotácií vo výške 5- až 10-tisíc eur), štyroch (10- až 20-tisíc eur) alebo šiestich rokov (20- až 30-tisíc eur). Zároveň musia poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť aspoň 30 hodín týždenne v prípade špecialistov a aspoň 35 hodín v prípade všeobecných lekárov. Podmienkou je mať uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Dotácia sa môže uplatňovať aj spätne – na výdavky, ktoré lekárom vznikli v čase od 1.januára 2019 až do posledného dňa termínu realizácie podporovanej činnosti. Spolufinancovanie dotácie sa nevyžaduje.

Bližšie podmienky sú špecifikované na webovej stránke Žilinskej župy. Žiadosti o dotácie sa doručujú osobne do podateľne Úradu ŽSK, prostredníctvom elektronického formulára na www.zilinskazupa.sk alebo poštou na adresu:

Žilinský samosprávny kraj
odbor zdravotníctva
Komenského 48
011 09 Žilina

ZDROJ: Mgr. Martina Remencová, hovorkyňa ŽSK

Komentáre