Dušan Kubička: máme jedinečnú šancu posunúť šport v našom meste na vyššiu úroveň

Šport, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Horúcou témou najbližších mesiacov na pôde Mestského zastupiteľstva v Martine bude šport.

Hneď po schválení najdôležitejšieho bodu programu novembrového Mestského zastupiteľstva v Martine, ktorým bol rozpočet mesta, bol druhým najdiskutovanejším návrhom majetkovoprávne vysporiadanie areálu futbalového štadióna na Ul. Novomeského. Nielen u poslancov, ale aj medzi ostatnými Martinčanmi zaznievajú rôznorodé názory na túto tému. Kúpiť a zrekonštruovať starý štadión v meste alebo vybudovať úplne nový v lokalite Pltníky na pravej strane rieky Turiec? Do hry vstupujú dve alternatívy. Prvá je podmienená kúpou pozemkov starého futbalového štadióna v centre mesta s rozlohou do 60 000 m2 od súkromných vlastníkov, ktorá by stála mestskú kasu zhruba 2,8 mil. eur.  Pripravená je aj kombinácia zámeny pozemkov a finančnej odplaty. Druhá možnosť, o ktorej sa vedú diskusie, je postavenie úplne nového futbalového stánku „na zelenej lúke“ na Pltníkoch.

Dušan Kubička: máme jedinečnú šancu posunúť šport v našom meste na vyššiu úroveň

„Viacerí poslanci sa vyjadrili, že ak mesto pôjde do takejto investície, malo by zohľadňovať vybudovanie všešportového areálu, ktorý by poskytol zázemie nielen pre futbal, ale aj pre iné športy. V tejto súvislosti odzneli názory, že by bolo vhodné v plánovanom areáli vybudovať aj multifunkčnú mestskú športovú halu a ďalšie tréningové plochy, pre rôzne druhy športu,“ uviedol pre Turčania.sk aktuálny hovorca Mestskej rady, Dušan Kubička.

člen komisie športu a hovorca MsR, Dušan Kubička
Člen komisie športu a hovorca MsR, Dušan Kubička

Na zastupiteľstve podrobne informoval viceprimátor Milan Malík poslancov a verejnosť o možnosti využitia dotácie zo Slovenského futbalového zväzu. Sumu 750.000 eur by bolo možné získať na rekonštrukciu starého futbalového štadióna a ďalších 500.000 eur na vytvorenie tréningovej plochy s umelou trávou. Podmienkou zväzu však je, aby  mesto podalo záväzné odpovede na otázky: Kde bude ihrisko vybudované? Kto bude jeho prevádzkovateľom? A kto bude partnerom projektu z hľadiska jeho spolufinancovania? Vo štvrtok 30.novembra v Banskej Bystrici na pracovnej porade zástupcov mesta so zástupcami futbalového zväzu by sa mali tieto veci riešiť.

Predseda Fomatu Ľubomír Vaňko uviedol: „V rámci športu budeme radi každému športovému stánku, ktorý sa vybuduje na území mesta Martin. Momentálne sú dve alternatívy. 1. je terajší futbalový štadión, ktorý by sa mal po odkúpení zrekonštruovať. Tu je viacej neznámych, nakoľko predložená štúdia nehovorí o pomocných tréningových ihriskách, čo je základom pre domácu kabínu. Súčasný atletický ovál bol kedysi súčasťou ihriska, no dnes fanúšik musí byť súčasťou diania na ihrisku a čím bližšie k hre. Alternatíva č. 2 – Pltníky, je zaujímavá možnosťou rozvoja športového komplexu. Tu by sme si vedeli predstaviť tréningové ihriská, hlavné ihrisko a ďalšie športoviská, kde by našli svoj domov aj ostatné športy a široká verejnosť.“

Predseda Fomatu Ľubomír Vaňko
Predseda Fomatu Ľubomír Vaňko

Poslanci vzali na vedomie preložený návrh a na januárovom zastupiteľstve sa k nemu opäť vrátia. Vtedy by už mali byť známe aj informácie z rokovania so zväzom. Túto tému preto budeme podrobne sledovať a na našich stránkach o nej pravidelne informovať.

„Myslím si, že máme jedinečnú šancu posunúť šport v našom meste na vyššiu úroveň a poskytnúť kvalitné športové zázemie nielen pre futbalistov, ale pre viaceré športové kluby. Veľmi si želám, aby sme sa konečne začali športom v meste vážne zaoberať. Podporovať ho systematicky finančne, ale aj výstavbou nových či rekonštrukciou starých športovísk. Pre Martinčanov a pre martinské športové kluby je komplexný mestský športový areál nevyhnutnosťou pre ich napredovanie a ďalší športový rozvoj,“ konštatoval člen komisie športu a hovorca MsR, Dušan Kubička.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre