Dotyky a spojenia: Pondelok 19. jún (program)

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na vyhľadávanie a prezentáciu najzaujímavejších a najinšpiratívnejších inscenácií, ktoré vznikli uplynulý rok na Slovensku.

Dotyky a spojenia: Pondelok 19. jún (program)

19.06. / 13:00 / Študovňa – Dramaticky mladí – vyhlásenie výsledkov súťaže
19.06. / 16:30 / Štúdio – Dvaja (Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica)
19.06. / 18:30 / Hráči – Podvod ako životný štýl (SKD Martin)
19.06. / 22:00 / Štúdio – Koncert: The Best Off (Roth + Šarišský)

19.06. / 16:30 / Štúdio – Dvaja (Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica)

Dvaja nie sú príbehom lásky, ani príbehom nenávisti. Je to príbeh dvoch ľudí, ktorých prenasleduje pocit viny. Dráma človeka, utekajúceho pred sebou samým. Najjednoduchší spôsob, ako sa vyrovnať s vinou, je preniesť časť zodpovednosti na toho druhého. Vina delená dvoma je únosnejšia. Inscenátori v interpretácii textu využili cirkusové a akrobatické prvky ako odľahčenie tragickej dejovej línie.

19.06. / 18:30 / Národný dom – Hráči (SKD Martin)

Podvod ako životný štýl – podvádzanie ako zamestnanie, umenie, zmysel života. Gogoľova inteligentná komédia bez kladnej postavy ponúka nielen spoločensko-kritický obraz sveta, v ktorom nie je miesto pre morálne ideály, ale aj tragikomický príbeh ľudskej ambicióznosti.

19.06. / 22:00 / Štúdio – Koncert: The Best Off (Roth + Šarišský) ()

Estetické porozumenie slova a hudby ako naliehavá potreba. Tvorivá dvojica Laureati Patienti v zložení Robert Roth a Vladislav Šarišský uvádza soirée The Best Off. Nevšedné spojenie slova a hudby režijne pripravil Juraj Bielik, o scénu sa postaral ateliér Grus Grus.

Komentáre