Dôchodcovia z Príboviec sa starajú o opustené hroby

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v Príbovciach na svojej výročnej schôdzi, ktorá sa konala začiatkom roka, za hojnej účasti svojich členov, zástupcu okresnej organizácie Júlie Ďuricovej, ako aj bývalého starostu obce Jaroslava Brzáka a novej starostky obce Eriky Vrabcovej, si pripomenuli všetky akcie, ktoré usporiadali.

ZO JDS V Príbovciach patrí medzi najmladšie seniorské organizácie, ale svojimi aktivitami patrí medzi najaktívnejšie.

Členovia ZO každoročne absolvujú množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, spoznávajú  históriu a krásu Slovenska, ale aj zahraničia. Venujú sa športovej a turistickej činnosti, vzdelávajú sa ale spoločne aj pracujú na verejnoprospešných prácach v obci. Každoročne organizujú brigádu na miestnom cintoríne počas ktorej sa jej členovia starajú a upravujú opustené a zanedbané hroby a okolie cintorína. Medzi opustené hroby patrí aj hrob evanjelickej farárky Anny  Philadelphy (*1843 +1923), evanjelického farára Wilhelma Klimu  (*1849 +1914), jeho manželky a syna ako aj o ďalšie opustené hroby.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Ďakujeme.

Dôchodcovia z Príboviec sa starajú o opustené hroby

Dôchodcovia z Príboviec sa starajú o opustené hroby

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: archív ZO JDS V Príbovciach

Komentáre