Do práce na bicykli je opäť tu!

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby vyhlasuje pre všetkých priaznivcov dvoch kolies už 5. ročník celonárodnej súťaž Do práce na bicykli. Od 1. do 31. mája 2018 sa budeme spoločne bicyklovať a súťažiť o atraktívne ceny.

Do súťaže sa môžete zapojiť aj Vy a Váš tím. Registrácia prebieha na stránke www.dopracenabicykli.eu do 5. mája 2018.

Súťaž Do práce na bicykli 2018 vyhlásilo ako celonárodnú súťaž v spolupráci s národným cyklokoordinátorom Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Organizačným a odborným garantom na celoslovenskej úrovni je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Súťaž má podporiť využívanie bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce a aj týmto spôsobom podporovať rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Súťaž bude prebiehať počas celého mesiaca máj 2018.

Na úrovni mesta Martin sa organizuje súťaž a jej vyhodnotenie pod hlavičkou Mestského úradu Martin. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia a  tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Do súťaže sa môžete prihlásiť najneskôr do 5.5.2018. Prihlasovací online formulár súťaže nájdete na oficiálnom webe kampane www.dopracenabicykli.eu. Zaregistrovať sa môžu všetky firmy, organizácie, občianske združenia a inštitúcie pôsobiace na území mesta Martin, ktoré vytvoria 2 – 4 členné tímy. Z jednej spoločnosti sa môže zapojiť neobmedzený počet tímov. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Tak ako minulý rok, tak aj tento rok platí, že súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorý v deň začatia kampane dosiahli vek minimálne 15 rokov. Členovia tímov si budú najazdené kilometre do práce a z práce na bicykli zapisovať do registračného systému na stránke www.dopracenabicykli.eu.

Celková evidencia najazdených kilometrov je založená na dôvere, keďže cieľom súťaže je predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Bližšie informácie a podmienky súťaže nájdete na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu .

Vyhodnocovať budeme najväčší počet najazdených kilometrov do práce a z práce bicyklom za jednotlivcov a tímy; najväčší počet jázd absolvovaných do práce a z práce bicyklom za jednotlivcov a tímy. Treťou vyhodnocovanou kategóriou bude tzv. bonusová kategória, v rámci ktorej vyžrebujeme jedného súťažiaceho spomedzi všetkých zúčastnených tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov.

ZDROJ: Mgr. Michaela Černeková, Mesto Martin

Komentáre