Dnes sa začalo podujatie Vajanského Martin 2019

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 2., 3. a 6. mája 2019 podujatie Vajanského Martin 2019 – krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy pre jednotlivcov a kolektívy.

Podujatie je financované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Tento rok postúpilo do krajského kola Vajanského Martin 2019: 108 recitátorov, 4 detské recitačné kolektívy a 4 divadlá poézie.

Vo štvrtok 2. mája 2019 sa v Turčianskej galérii uskutoční súťaž a prehliadka v III., IV. a V. kategórii, v piatok 3. mája 2019 kategória I. a II. a v pondelok 6. mája 2019 súťaž a prehliadka detských recitačných kolektívov a divadiel poézie v Národnom dome Slovenského komorného divadla.

Súťažiaci recitátori budú súťažiť z piatich regiónov žilinského kraja: Turiec, Horné Považie, Liptov, Kysuce a Orava.

Menovaná porota:

Štvrtok 2. 5. 2019 III. kategória poézia a próza: Anna Mišurová, DiS. art., Ing. Ján Cíger, Mgr. Jaroslav Broz,
IV. – V. kategória poézia a próza: Mgr. Zuzana Demková, Mgr. Soňa Šebová, Mgr. Marián Grupač, PhD.,

Piatok 3. 5. 2019 I. kategória poézia a próza: PhDr. Peter Mišák, PaedDr. Branislav Kohút, Mgr. Ivana Niemiecz,
II. kategória poézia a próza: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. Tomáš Tomkuljak, Mgr. art. Roman Večerek,

Pondelok 6. 5. 2019 Divadlá poézie a detské recitačné kolektívy: Mgr. art. Maroš Krajčovič, Mgr. art. Danka Kubíková, Mgr. art. Miroslava Kupčuláková.

Dnes sa začalo podujatie Vajanského Martin 2019

Mgr. Zuzana Bukovenová
manažér pre ZUČ, OVaVA,
metodik pre umelecké slovo, hudbu a divadlo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin

Komentáre