Dnes začína divadelný festival Dotyky a spojenia

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na vyhľadávanie a prezentáciu najzaujímavejších a najinšpiratívnejších inscenácií, ktoré vznikli uplynulý rok na Slovensku. Divadelníkom ponúka možnosť získať prehľad o tvorbe predovšetkým profesionálnych činoherných divadiel a konfrontovať sa s ňou. Porovnávanie a konfrontácia pomáhajú pomenovať stav a zamýšľať sa nad smerovaním divadelného umenia na Slovensku, vrátane divadla národnostných menšín.

Ťažisko programu festivalu spočíva v prezentácii najinšpiratívnejších divadelných inscenácií, ktoré vznikli na Slovensku v období jedného roka (od apríla do apríla). Výber inscenácií zabezpečuje Dramaturgická rada festivalu v spolupráci s externými expertmi, ktorí monitorujú tvorbu jednotlivých divadiel na Slovensku. Dramaturgická rada si vyhradzuje právo posledného slova, aby program festivalu podchytil najvýraznejšie trendy či problémy súčasného slovenského divadla.

DIVADELNÝ FESTIVAL / 13. ROČNÍK / MARTIN / 19. – 24. JÚN 2017

Festival funguje ako zrkadlo aktuálnej divadelnej tvorby na Slovensku – odráža jej stav. Úroveň festivalu preto priamo závisí od úspešnosti sezóny v jednotlivých divadlách.

Festival podnecuje teoretickú reflexiu a obnovenie dialógu tvorcov s kritikmi a divákmi, má ambíciu rezonovať v divadelnom prostredí na Slovensku ako významný akt porovnávania. Divadelní umelci získavajú v rámci diskusie nazvanej Kritická platforma priamu spätnú väzbu od divadelných kritikov.

Festival približuje a sprístupňuje divadlo divákom všetkých vekových kategórií. Diváci majú okrem možnosti vidieť najlepšie inscenácie divadiel z celého Slovenska aj príležitosť porozprávať sa s tvorcami priamo po skončení predstavenia. Festival Dotyky a spojenia tak oživuje kultúrny a intelektuálny život v Martine a regióne.

  • založený v roku 2005
  • najväčšia a najreprezentatívnejšia prehliadka divadiel pôsobiacich na Slovensku
  • predstavuje aktuálnu tvorbu predovšetkým profesionálnych činoherných divadiel na Slovensku
  • odohráva sa v priestoroch Slovenského komorného divadla Martin a v uliciach mesta Martin

PROGRAM FESTIVALU NÁJDETE TU

Emil Horváth – patrón 13. ročníka festivalu

ZDROJ: Dotyky a spojenia

Komentáre