Dielňa tvorivého divadla – umenie nového cirkusu

Kultúra, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo v dňoch 30. septembra a 1. októbra 2017 v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine tvorivú divadelnú dielňu v rámci 5. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.

Atmosféru tvorivého víkendu približuje Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD, garantka projektu:  „Víkendová tvorivá divadelná dielňa zameraná na umenie nového cirkusu a javiskový pohyb priniesla mladým martinským divadelníkom veľa inšpirácie. Po úvodnej prednáške o žánri Nový cirkus sme sa pod odborným lektorským vedením Mgr.art. Heleny Škovierovej a Mgr.art. Lenky Švolíkovej z o.z. Cirkus-kus učili rôzne techniky z tohto umenia. Prvý deň sme sa venovali technikám: žonglovanie, chodenie po lane – slackline, točenie pójok na ohňovú šou, krútenie taniera na paličke – flower-stick. Poobede sme sa zamerali na prácu s telom – acrobalance s partnerom a na prácu s ťažiškom vlastného tela. Na druhý deň sme už pokročili k stavaniu tzv. pyramíd z našich tiel a naučili sme sa aj rôzne techniky pádov a divadelných bitiek. Záver dielne sme ukončili zadaním a naši divadelníci vytvorili 2 krátke etudy na tému „láska a nenávisť“, v ktorých využili všetky prvky a techniky, ktoré sa počas víkendu naučili.“

Ďalšie tvorivé stretnutie sa uskutoční 21. októbra 2017 v sále Obecného úradu na Bystričke.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ: folklór a divadlo dospelých

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, 036 01 Martin
www.tks.sk; palovcikova.zathurecka@gmail.com
043/ 4132394

Komentáre