Dielňa tvorivého divadla – záverečná prezentácia projektu

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje dňa 9. novembra 2018 v priestoroch Živeny v Martine záverečnú prezentáciu projektu Dielňa tvorivého divadla (6. ročník), ktorá je v tomto roku realizovaná v rámci projektu kultúrne KLBKO, financovaného z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaného s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Zámerom tohtoročného projektu dielne bolo cielené metodické pôsobenie na deti a mládež prostredníctvom divadla, umeleckého a pohybového prejavu. Týmto projektom sme chceli podporovať a rozvíjať ich kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie. Cieľom projektu bolo nadviazať na predchádzajúce dielne, v ktorých sme sa zamerali na všeobecnú divadelnú prípravu, rozšírili sme si obzory v oblasti scénografie a pod. Z iniciatívy účastníkov dielní vznikla potreba ďalšieho vzdelávania sa a rozvoja talentu v konkrétnych špecifických oblastiach  divadelnej tvorby. Počas realizácie projektu boli vytvorené podmienky na tvorivé stretnutia detí a mládeže z mesta Martin.

Garantkou a zároveň lektorkou projektu bola Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD., absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba. Ďalšími prizvanými lektorkami boli MMus. Denisa Uherová, absolventka HKU v Utrechte (Holandsko), odbor Hudba a zvukový dizajn a Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., režisérka, pedagogička, redaktorka redakcie umeleckých programov Štúdia RTVS Banská Bystrica, absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Réžia a dramaturgia.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, 036 01 Martin
www.tks.sk; palovcikova.zathurecka@gmail.com
043/ 4132394

Dielňa tvorivého divadla – záverečná prezentácia projektu

Komentáre