Dielňa tvorivého divadla – hudobné a zvukové vyjadrenie v divadle a filme

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v dňoch 29.-30. septembra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine tvorivú divadelnú dielňu v rámci 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla.

Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.

Víkendová tvorivá divadelná dielňa zameraná na hudobné a zvukové vyjadrenie v divadle a filme priniesla mladým martinským divadelníkom veľa inšpirácií. Lektorkami tvorivej dielne boli Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD., absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba a MMus. Denisa Uherová, absolventka HKU v Utrechte (Holandsko), odbor Hudba a zvukový dizajn. Mladí divadelní nadšenci mali za víkend možnosť zoznámiť sa s podstatou a dôležitosťou hudby v divadle a filme. Naučili sa rozlišovať rôzne divadelné či filmové žánre a hudbu, ktorá je spravidla ich súčasťou. Tak isto sa učili ovládať svoj hlas natoľko, aby dokázali vytvoriť zvukovú kulisu len vďaka nemu. Súčasťou workshopu boli aj cvičenia zamerané na rytmus a rytmiku. Spojením všetkého vznikol ucelený výstup – krátke etudy založené na zvukovom podklade.

Ďalšie tvorivé stretnutie sa uskutoční v októbri 2018.

Rebeka Mikušová
Manažér pre ZUČ: divadlo dospelých a divadlo detí
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, 036 01 Martin
www.tks.sk; mikusova.tks@gmail.com
043/ 4132394

Komentáre