Dielňa tvorivého divadla – záverečná prezentácia

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizuje dňa 25. novembra 2017 o 16.00 h v sále Obecného úradu na Bystričke záverečnú prezentáciu 5. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD). Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 Záverečné stretnutie DTD bude venované prezentácii divadelno-hudobných koláží autorských etúd účastníkov projektu. Mladí herci predvedú, čo sa počas jednotlivých workshopov naučili, ako napríklad: možnosti vyjadrovania sa cez pohyb, vytváranie zvukov a hudobných atmosfér, umenie nového cirkusu ako žonglovanie, točenie pójok, krútenie taniera na paličke, ale tiež divadelný žáner storytelling – rozprávanie príbehov.

Projektové aktivity DTD pozostávali zo štyroch workshopov, ktoré sa uskutočnili v priebehu mesiacov máj – október 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, v Centre Živeny v Martine a v sále Obecného úradu na Bystričke. Účastníkmi projektu boli deti a mládež zo základných a stredných škôl v regióne. Lektorkami projektu boli hudobníčka a filmová zvukárka Denisa Uherová, bábkoherečky a akrobatky Mgr. art. Lenka Švolíková a Mgr. art. Helena Škovierová a dramaturgička a režisérka Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD., ktorá bola zároveň aj garantkou projektu.

Všetkých srdečne pozývame!

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ: folklór, detské divadlo a divadlo dospelých
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, 036 01 Martin
www.tks.sk; palovcikova.zathurecka@gmail.com
043/ 4132394

Komentáre