Diela mladých umelcov oživili priestor Martinsko – Flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Po záchrane a zreštaurovaní originálu súsošia Jánošíkova družina autora Fraňa Štefunku, ktoré je inštalované v priestoroch Martinsko – Flámskeho podnikateľského a inkubátorového centra (MFPIC), tieto priestory od októbra oživili aj diela mladých umelcov zo Súkromnej Základnej Umeleckej školy Martin – Záturčie (SUZUŠ).

„K Súkromnej Základnej umeleckej škole mám osobitný vzťah. Okrem toho, že táto škola sa nachádza v našej mestskej časti Záturčie, študovali tu kreslenie aj moja manželka Slávka a jej sestra, ktoré zo štúdia na tejto škole ťažia dodnes v architektonickej praxi.  Aj preto viem, že kolektív pedagógov tu vychováva šikovných mladých umelcov a väčšina z nich sú deti zo Záturčia. S pani riaditeľkou Mgr. Libušou Turicovou sa snažím spolupracovať počas celého môjho pôsobenia na pozícii poslanca v Záturčí a vždy ma oslovovali diela vystavené v priestoroch jej školy,“ vyjadril sa pre Turčania.sk Martin Makovník.

„Keď sme umiestňovali súsošie Jánošíkova družina do priestorov MFPIC, kde som konateľom, napadla ma myšlienka inštalovať tu aj obrazy. Hneď som si spomenul na pani riaditeľku Turicovú a jej šikovných študentov. Oslovil som ju preto s týmto nápadom. Pani riaditeľka sa potešila a hneď sme začali rozmýšľať nad tým, aké obrazy by boli najvhodnejšie. Od októbra priestory mestského inkubátora zdobia obrazy s motívom Turčianskej záhradky, ktorý dokonale zapadol k súsošiu Jánošíkova družina. Som veľmi rád, že som aj takýmto spôsobom mohol pomôcť k prezentácii šikovných mladých umelcov a výbornej práce pani riaditeľky a jej kolektívu,“ pokračoval Makovník.

Podľa jeho ďalších slov, v budúcnosti plánujú tiež v týchto priestoroch zorganizovať vernisáž s hudobným sprievodom zloženým zo študentov SUZUŠ Martin – Záturčie. „Možno sa niektoré obrazy zapáčia natoľko, že bude záujem ich odkúpiť a takto opäť len pomôžeme škole. Verím, že spolupráca so všetkými školami v našej mestskej časti bude minimálne na takej úrovni ako uplynulé 4 roky. Osobne sa budem snažiť naďalej podporovať kvalitnú prácu pre našich mladých Záturčanov,“ uzavrel Martin Makovník.

Martin Makovník oslovil školu k ďalšej  spolupráci

„V mesiaci septembri nám Martin Makovník ukázal výstavné priestory v podnikateľskom Inkubátore mesta Martin. Je to veľmi zaujímavý výstavný priestor, ktorého dominantou na prízemí je súsošie Fraňa Štefunku – originál. Je zakomponované v ozaj dôstojnom prostredí. A toto prostredie by rád ešte skultúrnil, lebo Martin Makovník je aj človek so silným kultúrno – estetickým cítením,“ vyjadrila sa pre Turčania.sk riaditeľka SUZUŠ Martin – Záturčie Libuša Turicová.

„A neváhali sme a ihneď reagovali. Vo výstavných  priestoroch sme sa rozhodli vystaviť výtvarné práce, ktoré  naši študenti vytvorili v rámci projektu M(i)esto v mojom srdci. Kolekcia výtvarných prác s touto témou, a sú medzi nimi aj vystavené práce, získali ocenenia v národnej súťaži Mám rád Slovensko v Bratislave. K súsošiu Fraňa Štefunku sme sa rozhodli vystaviť výtvarné práce Jeseň v Turci. Slávnostnú vernisáž vystavených výtvarných prác chceme realizovať v novembri, s doplnením ďalších výtvarných prác. Kolekciu pripravili Mgr. A. M.Turic, Mgr. L.Turicová, a Mgr. A.Pilková. Veľmi sa tešíme, že aj v meste Martin je človek ako pán Makovník, ktorý fandí mládeži, nie je mu ľahostajné, ako prežíva svoj voľný čas, nie je mu ľahostajné prostredie, v ktorom žije človek nášho mesta. Nesmierne si vážime jeho podporu, pomoc a veľmi radi s ním spolupracujeme,“ uzavrela Turicová.

Martin Makovník
Martin Makovník

ZDROJ: Turčania.sk, foto: Martin Makovník

Komentáre