Detský divadelný súbor Kamarát bude mať konkurz na nových členov

Kultúra, Správy z regiónu, Všetky správy

Detský divadelný súbor Kamarát pôsobiaci pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Miestnom odbore Živeny v Martine vyhlasujú „Konkurz“ na prijatie nových členov v 51. sezóne Detského divadelného súboru Kamarát, najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku.

Konkurz pre deti a mládež vo veku od 10 do 20 rokov sa uskutoční v pondelok 28. augusta 2017 v čase od 14:00 h do 17:00 h pred budovou Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V prípade nepriaznivého počasia sa konkurz uskutoční v priestoroch Centra Živeny v Martine. Podmienkami konkurzu je prednes poézie alebo prózy podľa vlastného výberu, prezentácia spevu ľudovej alebo pop piesne podľa vlastného výberu a improvizácia na tému zadanú porotou.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Detský divadelný súbor Kamarát bude mať konkurz na nových členov

Mgr. Libuše Poloncová
manažér ZUČ pre detské divadlo a výtvarníctvo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3
036 01 Martin
Kontakt: 0917 494 708
Web: www.tks.sk
E-mail: pajurkova.tks@gmail.com

Komentáre