Detská pohotovosť opäť na Mudroňke

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Od 1.novembra 2018 bude na Ul.P.Mudroňa v Martine opäť fungovať detská pohotovosť.

Materiál z majetkovo-právneho odboru MsÚ dostali na rokovanie Výboru mestskej časti v októbri poslanci mestskej časti Stred, ktorí jednomyseľne súhlasili s prenájmom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Martin.

Nebytové priestory sa nachádzajú v Detskej poliklinike na Ul. P.Mudroňa 27 pri pošte a ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast tu bude prevádzkovať MUDr.Vanda Pedanová z Martina od 1.11.2018 na dobu neurčitú. Detská pohotovosť na Mudroňovej ulici bude mať ordinačné hodiny celý týždeň denne do 22.hod., od 22.hod. do 7.hod. budú pacienti ošetrení v Detskej klinike UNM Martin na Ul.Kollárovej 2.

„Mestská časť Stred má záujem na tom, aby bola prevádzkovaná pohotovostná služba pre deti a dorast v priestoroch Detskej polikliniky na Ul.P.Mudroňa, ako to bolo aj v minulosti. Na toto miesto v dobrej polohe s parkoviskom si ľudia zvykli a je dobre, že po niekoľkých mesiacoch bude zase v týchto priestoroch,“ povedal na rokovaní VMČ Stred jej predseda Bruno Horecký.

Ambulancia detskej pohotovosti bude slúžiť ako spádové územie pre okresy Martin a Turčianske Teplice.

Detská pohotovosť opäť na Mudroňke

ZDROJ: Mesto Martin, foto: Bruno Horecký

Komentáre