Deň Zeme v Príbovciach

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň – ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Tento deň patrí teda našej planéte Zem. Zážitkové environmentálne aktivity i upratovanie okolia sú jeho súčasťou. Aj obec Príbovce sa preto tento rok zapojila do týchto upratovacích aktivít.

Preto sa v nedeľu o 10.00 hod. zišlo niekoľko dobrovoľníci (25 dospelých a 9 detí) na štyroch rôznych miestach v obci, podľa toho kde chcel dobrovoľník pomôcť, alebo kde to mal z domu alebo jeho srdcu bližšie. Po rozdaní pracovných rukavíc a vriec sa všetci pustili do čistenia trávnikov, ciest ako aj priľahlých porastov. Vyzbieralo sa 50 rôzne naplnených vriec odpadu a pár zaujímavostí.

Aby zber odpadu pôsobil aj výchovne, teda sa upozornilo na množstvo vyzbieraných odpadov, vyzbierané odpady dobrovoľníci sústredili na tri miesta v obci. Tieto odpady označili oznamom pre okoloidúcich „Toto sú odpady vyzbierané dobrovoľníkmi z okolitých porastov pri príležitosti Dňa Zeme – ekologicky motivovaného sviatku, upozorňujúceho ľudí na dopady ničenia životného prostredia“. Odpady ostanú na týchto miestach niekoľko dní a potom sa odvezú do zberného dvora obce.

Všetkým zúčastneným dobrovoľníkom obecný úrad Príbovce ďakuje za nezištnú pomoc pri čistení a skrášľovaní obce. Poďakovanie patrí aj Jednote dôchodcov Príbovce, ktorá už 16.4.2018 organizovala brigádu pri úprave miestneho cintorína. Rovnako tak poďakovanie patrí aj tým občanom, ktorí nečakajú na organizovanie spoločných brigád, vo svojom voľnom čase si berú vrece na odpad a pravidelne čistia našu obec, čo je v dnešnej dobe ojedinelý fakt. Máte naše uznanie a rešpekt!

Deň Zeme v Príbovciach

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: Monika Lopcianska

Komentáre