Deň s mestskou časťou Sever. Padlo cez 40 návrhov a požiadaviek od občanov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vo štvrtok 4. apríla 2019 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Martin uskutočnil Deň mestskej časti venovaný mestskej časti Sever. Diskusie sa zúčastnilo takmer 40 Martinčanov.

Zo stretnutia bola vypracovaná zápisnica, v ktorej boli zapísané všetky podnety, ktoré budú vyhodnotené a následne v rámci možností mesta riešené.

Účasť: 38 obyvateľov mestskej časti

Zaznamenané podnety:

 • Požiadavka na riešenie garáží, ktoré sú na území Záturčia (cca 150) steká z nich na jar voda, žiadne odvodnenie – či je možné odvodnenie a následne asfaltový povrch (spolufinancovanie majiteľmi – väčšina majiteľov zo Severu?);
 • Požiadavka na nové garážové miesta – vraky bránia tomu, aby normálne autá mohli parkovať
 • Požiadavka na odstránenie novinového stánku pri autobusovej zastávke na Severe II
 • Požiadavka na celoročnú údržbu cyklotrasy
 • Požiadavka na majiteľov bytových domov na spoluprácu pri zimnej údržbe
 • Požiadavka na zasunutie schodov bližšie k budove, nech nebránia prejazdu nákladných vozidiel
 • Požiadavka na odstránenie kríža na zelenej ploche pri kostole
 • Požiadavka na odpustenie poplatku za smeti pre pani v Domove dôchodcov – riešiť VZN č. 76 o dane za smeti, paragraf 48, bod 1b
 • Podnet na preverenie riešenia podnetu na výrub z jari 2018 podľa VZN 96 o ochrane drevín – výhrady k potrebnej dokumentácii
 • Požiadavka na pokračovanie sprejazdňovania ciest v mestskej časti
 • Požiadavka na riešenie problematiky martinské terasy
 • Požiadavka na riešenie úbytku obyvateľstva – motivácia obyvateľov, aby si zmenili prechodný pobyt na trvalý
 • Požiadavka na riešenie dopravy na Ul. Jilemnického – absencia semaforu, ohrozenie bezpečnosti
 • Podnet na opatrnosť pri budúcej výstavbe v mestskej časti
 • Ocenenie výkonu jarnej očisty a informovanosti o nej
 • Požiadavka na riešenie vandalizmu (prevádzka Kozel) – Mestská polícia, kamerový systém?
 • Požiadavka na vybavenie Mestskej polície čítačkami na psie známky
 • Požiadavka na riešenie podzemných smetných nádob v mestskej časti
 • Požiadavka na zlepšenie starostlivosti o zeleň
 • Zvolenská 15, 16, 17 – petícia 181 obyvateľov problémy s oblasťou pri Kocke a OC Bety: parkovisko, povolené prevádzky pri bytových domoch – nie sú zaistené parkovacie miesta, katastrofálna zimná údržba, neporiadok medzi OC Bety a second handom. Mestská polícia nerieši problémy dostatočne a mesto nereagovalo na petíciu
 • Otázka kedy sa budú riešiť cesty v meste
 • Požiadavka na výmenu piesku na detských ihriskách
 • Požiadavka na riešenie odhalených základov na preliezkach na detskom ihrisku – ohrozenie bezpečnosti
 • Požiadavka na riešenie cesty pri detskom ihrisku, lebo prepúšťa vodu
 • Požiadavka na stretnutie s primátorom (p. Foldvary)
 • Kritika realizácie Námestia francúzskych partizánov
 • Absencia bežeckej dráhy a doskočiska pri ZŠ Dubčeka a Bernoláka
 • Požiadavka na zatretie grafitov
 • Požiadavka na riešenie machu na severnej strane bytových domov
 • Požiadavka na problému s holubmi
 • Požiadavka na realizáciu výchovného/ozdravného rezu drevín a hodnotenie drevín zo strany arboristu
 • Požiadavka na rekonštrukciu starých hracích prvkov na detských ihriskách
 • Požiadavka na riešenie platenia v MHD – matka s kočíkom nemusí, ale matka, čo má dieťa v nosiči áno
 • Požiadavka na zefektívnenie kosenia (vždy príliš skoro alebo neskoro)
 • Požiadavka na rozšírenie parkovacích miest
 • Požiadavka na spätnú výstavbu chodníka, čo bol zrušený pri výstavbe horúcovodu (momentálne je len dočasný)
 • Požiadavka na zámkovú dlažbu na parkoviskách pri bytových domoch
 • Požiadavka na orezanie drevín kvôli presvetleniu
 • Upozornenie na nedostatok parkovacích miest na Jilemnického 55 a komplikácie počas bohoslužieb
 • Požiadavka na zlepšenie starostlivosti o parky
 • Požiadavka na vybudovanie na spevnenie plochy pre kontajnery
 • Požiadavka na ochranu zelene
 • Požiadavka na zoptimalizovanie MHD
 • Požiadavka na oplotenie detských ihrísk
 • Požiadavka na vybudovanie strechu urnového múru
 • Požiadavka na vytvorenie Múzea výpočtovej techniky v Martine

ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Komentáre