Deň s mestskou časťou Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany. Padlo cez 80 návrhov a požiadaviek od občanov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V utorok 2. apríla sa vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Martin uskutočnil prvý Deň mestskej časti venovaný mestskej časti Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany. Diskusie sa zúčastnilo viac ako 60 Martinčanov.

Zo stretnutia bola vypracovaná zápisnica, v ktorej boli zapísané všetky podnety, ktoré budú vyhodnotené a následne v rámci možností mesta riešené.

Účasť: 63 obyvateľov mestskej časti

Zaznamenané podnety:

 • Potreba priechodu pre chodcov respektíve retardéra na Národný cintorín (rizikový je predovšetkým Sviatok všetkých svätých)
 • Otázka, či je cintorín poistený – doriešiť odškodnenie poškodených hrobov po víchrici, preveriť otázku zdravotného stavu drevín na cintoríne
 • Nedostatočne vykonávaná jarná očista –zametanie nie je potrebné – návrh: realizácia prostredníctvom aktivačných pracovníkov mesta
 • Potreba rekonštrukcie mosta Nade Hejnej
 • Potreba rekonštrukcie pasáže pri moste Nade Hejnej
 • Tomčany: cesta pri zbrojnici bola protizákonne zabraná súkromníkom, a teda bola zúžená vozovka – problém s prechodom motorových vozidiel
 • Komplikovaná miestna doprava pri ceste okolo OD Tesco – riešenie: kruhový objazd respektíve spojenie jazdných pruhov na jeden kvôli bezpečnosti?
 • Burina na začiatku mesta pri nahrávacom štúdiu
 • Potreba doriešiť financovanie dôchodcovských jedální
 • Požiadavka ponatierať zábradlia oproti školám a škôlkam v mestskej časti
 • Požiadavka presnejšieho harmonogramu prác spoločnosti Brantner a ich dôkladnej kontroly
 • Požiadavka na Mestskú políciu na zlepšenie monitorovania nedostatkov v meste (odpadnuté značky, majitelia psov)
 • Potreba úpravy terénu po kladení sietí v celej mestskej časti
 • Odporučenie nezavádzať toalety pre psov
 • Požiadavka zabezpečiť, aby motorové vozidlá neparkovali pred obytnými domami počas jarnej očisty
 • Požiadavka na očistu informačných tabúľ na Národnom cintoríne
 • Požiadavka na Mestskú políciu, aby pomohla s prechodom chodcov ku kostolu v čase konania omší
 • Požiadavka na zmenu dopravy/inštaláciu retardéra na Ulici Lermontova
 • Pripomienka na zvýšenie prašnosti v domácnostiach (nie je možná výsadba)
 • Požiadavka na očistu potoka v mestskej časti
 • Požiadavka na orezanie drevín popri potoku
 • Požiadavka na riešenie vrakov na parkoviskách
 • Požiadavka na inštaláciu uzatvorených hojdačiek pre malé deti na detských ihriskách
 • Požiadavka na riešenie bezbarierovosti na Ľadovni najmä počas zimy (postihnutí občania, matky s kočíkmi)
 • Návrh, či by nemohla spoločnosť Brantner využívať počas očisty prenosné dopravné značenie
 • Požiadavka na zlepšenie starostlivosti o zeleň a kosenie v Tomčanoch
 • Požiadavka, aby si majitelia zabezpečovali zákonné povinnosti aj na súkromných pozemkoch (kosenie)
 • Málo informácií o plánovanom cyklochodníku a potreba vyjadrenia obyvateľov Tomčian
 • Požiadavka na zlepšenie údržby ciest a zlepšenie ich stavu
 • Požiadavka na častejšie spoje MHD
 • Požiadavka na riešenie bezdomoveckého kempu za Amfikom
 • Požiadavka na prepojenie starých a nových Tomčian
 • Požiadavka na riešenie mosta cez potok Hrabišnica na Mestskú bôrovú
 • Požiadavka na zohľadnenie pripomienok obyvateľov Ľadovne pri trasovaní východného okruhu
 • Požiadavka p. Kožucha z 10.12.2019 nebola riešená (komunálny odbor – odpratanie odpadkov)
 • Požiadavka na inštaláciu tabúľ: Vitajte v meste Martin a podobných pri východe z mesta a doriešenie buriny na vstupu a východe z mesta
 • Riešenie bezdomovcov
 • Kritika na nedodržiavanie technologickej disciplíny pri budovaní nových chodníkov (cesta Na Bystričku) – nevyhnutný stavebný dozor
 • Kritika Mestskej polície za inštaláciu „papúč“ na ul. Kollárovej smerom k železničnej trati
 • Požiadavka na riešenie neprihlásených psov (monitor na čipy pre Mestskú políciu?)
 • Otázka detí so špeciálnymi výchovnými poruchami – dofinancovanie úväzkov pre špeciálnych pedagógov – zlepšenie úrovne školstva v mestskej časti
 • Požiadavka na vybudovanie veľkej telocvične pri ZŠ Kronera a následne vytvorenie športovej triedy zameranej na hádzanú
 • Požiadavka na riešenie dopravy do Sučian
 • Požiadavka na dokončenie uličky z Ul. Janka Kráľa na Ul. Janka Jesenského (chodník k nemocnici)
 • Požiadavka na inštaláciu značenia zákaz zastavenia pred bránami na Janka Kráľa
 • Požiadavka na riešenie podchodu – bezdomovci
 • Upozornenie na rýchlu jazdu na bicykli cez pešiu zónu (vytvorenie pásu pre cyklistov?)
 • Požiadavka na riešenie parkovania na ulici Priehradka
 • Upozornenie, že MATRA nie je schopná zabezpečiť plastové okná pre všetky byty na ulici Priehradka
 • Upozornenie, že Brantner nepristavuje kontajner a nechodí kosiť na ulicu Priehradka
 • Upozornenie, že Brantner nevykonáva zimnú údržbu na chodníkoch ulice Na Bystričku
 • Požiadavka na nový priechod pre chodcov na ulici Na Bystričku
 • Požiadavka na retardér na ulici Pri Turci
 • Požiadavka na umiestnenie veľkých kontajnerov na separovaný zber do Odtokov
 • Požiadavka na vybudovanie detského ihriska v Odtokoch
 • Požiadavka na riešenie stavu vozovky na ulici Pri Turci
 • Požiadavka na riešenie poslednej kanalizačnej šachty vodární za BKL
 • Požiadavka na riešenie odvozu odpadu v prípade zamknutých kontajnerov na papier
 • Požiadavka na premiestnenie veľkých betónových gulí z nemocnice a ich osadenie v mestskej časti
 • Otázka či bude mesto brať do úvahy petíciu obyvateľov Ľadovne ohľadom východného okruhu
 • Požiadavka, aby si majitelia psov zabezpečovali zákonné povinnosti
 • Upozornenie na prepadávajúcu sa cestu pri Národnom cintoríne
 • Požiadavka na zavedenie nočných spojov MHD
 • Požiadavka na zvýšenie počtu urnových miest
 • Otázka kedy mesto pristúpi k oprave chodníkov
 • Návrh vymeniť kamienky na detských ihriskách za penové podložky
 • Požiadavka na riešenie osvetlenia na Ľadovni (stromy sú privysoké a osvetlenie slabé)
 • Požiadavka na osadenie značky na povolenie parkovania na Priehradke 16 a 17 (problémový vchod k rodinným domom)
 • Požiadavka na odstránenie kríža na Ľadovni na trávnatej ploche
 • Návrh zvážiť vytvorenie jedného jazdného pruhu na Ľadovni/Ul. Hviezdoslavovej a cyklotrasy
 • Požiadavka na posunutie zastávky na ulici Na Bystričku
 • Požiadavka na riešenie upchatých vpustí listami a kvetmi z líp na ulici Na Bystričku
 • Požiadavka na navrhnutie alternatív pretrasovania východného okruhu zo strany UHA
 • Požiadavka na riešenie parkovania v mestskej časti
 • Požiadavka na zlepšenie čistenia chodníkov na starej Ľadovni
 • Požiadavka na zlepšenie regulácie rýchlosti vozidiel na Sklabinskej ulici
 • Požiadavka na riešenie chodníka na Ul. Koceľovej
 • Požiadavka na riešenie elektrického vedenia na Ul. Koceľovej
 • Požiadavka na dočistenie priestoru po odstránení veľkokapacitných kontajnerov
 • Požiadavka na obnovu náterov na priechodoch pre chodcov
 • Požiadavka na úpravu priestoru po zásahu spoločnosti Ziry
 • Požiadavka na vyčlenenie väčších financií na údržbu Národného cintorína počas novembrových sviatkov
 • Požiadavka na priechod pre chodcov od Roľníckej cesty cez trojprúdovku
 • Požiadavka na riešenie skládky spoločnosti Brantner

ZDROJ: Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin, foto: ilustračné

Komentáre