Deň s mestskou časťou Košúty

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vo štvrtok 25. apríla vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine pokračoval projekt primátora Jána Danka pod názvom Deň s mestskou časťou, tentokrát venovaný obyvateľom Košúty.

Diskusie s primátorom mesta Martin Jánom Dankom sa zúčastnilo celkovo 30 obyvateľov ulíc, ktoré patria do mestskej časti Košúty. Podnety Martinčanov boli zaznamenané a následne budú riešené v spolupráci s príslušným výborom mestskej časti.

 • Zaznamenané podnety: Predstavenie projektu v okolí jazierka – okrášlenie celej časti priestoru výtvarnými prácami – boli pozvaní rezbári z ľadového domu, aby vyrezali sochy a osadili ich nad jazierko. Zároveň požiadavka na finančnú podporu projektu (spolok Alga de art)
 • Kritika zmeny prevádzky lekárne na vináreň – vedľa je detské ihrisko
 • Kritika prítomnosti cyklistov na chodníkoch a na pešej zóne
 • Otázka, či na ulici oproti Ulici Hodžova pribudne niekoľkoposchodový bytový dom
 • Požiadavka na podanie informácií o stave riešenia petície obyvateľov mestskej časti ohľadom riešenia parkovacích miest adresovaná poslancom výboru mestskej časti
 • Požiadavka na riešenie dopravnej situácie pri škole, keď rodičia len zastavia, aby vysadili deti
 • Požiadavka na riešenie stavu drevín v parku
 • Otázka kedy sa plánujú stavať martinské terasy a východný okruh mesta (existencia petícií proti) a v akom stave sú projekty
 • Kritika priveľkej sumy za vyhradenie parkovacieho miesta
 • Kritika nedostatočnej zimnej údržby a otázka, či je možné žiadať mesto o dodatočnú pomoc
 • Otázka či by pod parkom medzi zdravotným strediskom a obchodom mohli byť vybudované podzemné parkoviská
 • Kritika blokovania prejazdu autami rodičov, čo len vysadia deti pred školou (v minulosti boli inštalované značky zakazujúce zastavenie)
 • Podnet, že by prístupová cesta na martinské terasy mala viesť cez Ulicu Severná
 • Podnet na päť lokalít, kde by mali byť umiestnené podzemné kontajnery na odpad
 • Požiadavka na zákaz vjazdu ku základnej škole s materskou školou, aby rodičia nevozili deti autami až priamo k škole
 • Otázka ako zlepšiť stav životného prostredia , keď sa v mestskej časti neustále parkuje, cesta je zdevastovaná, v lokalite sa nachádza herňa, krčma
 • V minulosti bola inštalovaná značka zákaz vjazdu, ktorá je neustále posúvaná
 • Otázka prečo sa pod Slovenským národným múzeom nachádzajú dve zastávky mestskej hromadnej dopravy, predovšetkým keď jedna nie je prestrešená
 • Upozornenie, že prišla odpoveď na petíciu – cesta sa nebude rozširovať. Termín riešenia stanovený na koniec apríla – začiatok mája. Požiadavka na posunutie značky o 30m, aby autá mohli prejsť aj na plaváreň (časť áut je možné tolerovať, ale nie nadmerné množstvo)
 • Kritika dopravnej situácie pri vození detí do škôl
 • Kritika zdevastovaného okolia – absencia zelene
 • Otázka kedy sa bude konať obhliadka dopravného značenia a stavu komunikácií po zime v mestskej časti Košúty
 • Kritika odpredaja pozemku pri kruhovom objazde v mestskej časti – momentálne sa tam nachádza zákaz vjazdu a nie je možné parkovať
 • Podnet na riešenie kruhového objazdu
 • Podnet majiteľa psa na diskrimináciu, lebo platí daň za psa a nevie, kde sú tieto financie využité
 • Podnet na riešenie zvýšenej ekologickej záťaže – okresný súd rozhoduje o výkone verejnoprospešných prác: prečo ich mesto nevyužije?
 • Podnet na niekoľko vodných tokov v mestskej časti v správe Povodia Váhu, ktoré sú zdevastované
 • Otázka na stav riešenia východného okruhu a či sú zohľadňované aj pripomienky obyvateľov mesta
 • Kritika nedostatočnej zelene v mestskej časti
 • Kritika nedostatočného počtu parkovacích miest
 • Otázka aké sú plány mesta v mestskej časti Košúty – riešenie chodníkov, ciest, pobytu bezdomovcov v mestskej časti
 • Otázka, či má mestská polícia rozdelené v meste okrsky, kde pôsobia konkrétni policajti
 • Upozornenie, že na detskom ihrisku v Košútoch II boli asfaltové kruhy, pričom zostal len jeden – požiadavka na zrekonštruovanie
 • Kritika vyasfaltovania plochy medzi Ulicou Alexyho a Galandovou – kedysi tam bol štrk
 • Kritika pohostinstva v mestskej časti – opití zákazníci, zlý vplyv na deti
 • Otázka, či by nebolo možné zväčšiť kapacitu parkovacích miest (ulica končí pri Jordáne)
 • Kritika nekontrolovanej výsadby stromov v mestskej časti – podnet na odstránenie
 • Kritika prílišnej frekvencie dopravy na Ulici Hurbanova
 • Obavy z prehustenia dopravy počas a po výstavbe martinských terás
 • Upozornenie, že v minulosti mohli obyvatelia mestskej časti parkovať aj na súkromných parkoviskách (dohoda s majiteľmi), ale momentálne to nie je možné, lebo majitelia osádzajú značky zákaz vjazdu – požiadavka na kontrolu zmlúv s majiteľmi, či majú na osadenie oprávnenie
 • Podnet na dobudovanie parkovacích miest v Košútoch XIV – výstavba bola zastavená, lebo priľahlé pozemky neboli vo vlastníctve mesta, čo sa ale medzičasom zmenilo
 • Upozornenie na nadmerný výrub na Ulici Hurbanova
 • Upozornenie na ohrozenie stavu životného prostredia pri výstavbe martinských terás a následne po výstavbe obavy z nadmerného znečisťovania vzduchu kvôli kúreniu a zlým rozptylovým podmienkam
 • Podnet na prehodnotenie, či by výstavba martinských terás nemohla byť nahradená výstavbou bytových domov
 • Požiadavka na vytvorenie oddychovej zóny pri Attilovom kopci
 • Požiadavka na častejší odvoz separovaného odpadu
 • Upozornenie na nedokončený chodník na Kernovej 8 (bezpečnostné riziko)
 • Detské ihrisko pri Kauflande malo nahradiť nové, preto bolo rozobrané, ale nové bolo vybudované na inom mieste – deti nemajú miesto na hranie – požiadavka na riešenie
 • Požiadavka na riešenie parkovania rezidentským parkovaním
 • Požiadavka na riešenie železničnej zastávky pri Fatre
 • Otázka či by nebolo možné s Kauflandom vyrokovať prepojenie cesty na Kernovu
 • Kritika parkovania áut na bezbariérových chodníkoch
 • Otázka na koho adresovať pripomienky ohľadom života v mestskej časti
 • Otázka prečo nie je osadená značka zákaz vjazdu na prechode medzi Košútmi II a Košútmi VI (priechod často využívajú deti a autá si týmto spôsobom skracujú cestu)
 • Požiadavka na častejšie kontroly zo strany mestskej polície
 • Kritika nadmernej rýchlosti na Ulici Hodžovej
 • Otázka, či v Košútoch VI pribudne na bytové domy nadstavba
 • Otázka na stav zámeru výstavby kabínkovej lanovky na Martinské hole
 • Otázka, či sú zasadnutia výborov mestských častí verejné a kde je možné zistiť ich dátum

ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Komentáre