Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole dopravnej Martin-Priekopa

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej (SOŠD) Martin-Priekopa sa v utorok 13. novembra 2018 uskutočnil Deň otvorených dverí.

Na Dni otvorených dverí škola prezentovala žiakom základných škôl a ich rodičom možnosti štúdia. Zároveň sa na podujatí predstavili jednotlivé spoločnosti i partneri, pre ktoré škola vzdeláva svojich študentov, čím sa podieľa na ich príprave na budúce povolania.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa na podujatí zúčastnila ako jeden z významných zamestnávateľov v regióne a partnerov školy.

ZSSK so Strednou odbornou školou dopravnou v Martine-Priekope uzatvorila Dohodu o vzájomnej spolupráci a 10. januára tohto roka bolo slávnostné podpísané Memorandum, ktorým ZSSK prejavila vôľu vytvoriť v priestoroch školy Centrum odborného vzdelávania pre potreby odborného doškoľovania a vyučovania súčasných aj budúcich pracovníkov železníc.

„Vzdelávanie existujúcich pracovníkov i výchova nových zamestnancov sú pre našu spoločnosť kľúčové. Hoci v súčasnosti, aj vďaka minuloročnému zvyšovaniu platov a ďalším ponúkaným zamestnaneckým výhodám, zatiaľ problém s odbornými profesiami nemáme, očakávaný odchod silných populačných ročníkov do dôchodku, otvorené hranice a silná konkurencia nás nesmú zaskočiť,“ uviedol v januári Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Cieľom Dňa otvorených dverí bolo zvýšiť záujem žiakov o štúdium v oblasti dopravy. Práve tieto študijné smery ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast pre mladých v dopravnom priemysle.

Stredná odporná škola dopravná Martin-Priekopa poskytla návštevníkom počas akcie informácie o študijných a učebných odboroch. Zamestnávatelia ako ZSSK sa so záujemcami o štúdium na tejto škole porozprávajú o možnostiach uplatnenia po jej úspešnom absolvovaní, informujú o voľných pracovných pozíciách, podmienkach na prijatie a taktiež poskytnú opis činností v jednotlivých profesiách, uvedú benefity a iné.

ZDROJ: Tomáš Kováč, hovorca ZSSK, foto: ilustračné

Komentáre