Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V piatok, 1. februára 2019 o 9.00 hod. sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) bude konať Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium sa dozvedia informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na JLF UK v Martine.

Deň otvorených dverí bude prebiehať formou blokových prezentácií. V každom bloku budú poskytnuté informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na JLF UK v Martine doplnené o videoprezentácie.

Paralelne alebo po skončení blokových prezentácií môžu návštevníci navštíviť aj priestory nelekárskych ústavov – ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie (Malá Hora 5), verejného zdravotníctva (Malá hora 4B, 2. posch.). Akademickej knižnice, Simulačného výučbového centra a ubytovacích priestorov vysokoškolského internátu JLF UK.

Jesseniová lekárska fakulta UK v Martine
1. február 2019, AULA MAGNA Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Malá Hora 4A, začiatky blokov o 9:00 a 10:00 hod.

ZDROJ: JLF UK v Martine, foto: Wikipédia

Komentáre