Ešte nikdy sme neboli tak blízko k vybudovaniu cyklotrasy Martin – Vrútky po nábreží rieky Turiec ako teraz

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy
Mestský poslanec a predseda Turčianskej bicyklovej skupiny JUS Dušan Kubička
Mestský poslanec a predseda Turčianskej bicyklovej skupiny JUS Dušan Kubička

O vybudovaní cyklotrasy z Martina do Vrútok po brehu rieky Turiec sa hovorí už roky. Podľa mestského poslanca a predsedu Turčianskej bicyklovej skupiny JUS Dušana Kubičku, s ktorým sme sa o problematike cyklotrás  rozprávali, neboli obyvatelia Martina a Vrútok ešte nikdy tak blízko k realizácii tohto zámeru, ako teraz.

V poslednom období zaznievajú názory, že pokiaľ sa radnici podarí vyriešiť problém s nútenou správou, v ktorej sa mesto momentálne nachádza, pohnú sa aj investície. Má mesto pripravené investičné projekty?

Jediný reálny projekt, ktorý sa pripravoval už pred, ale aj počas nútenej správy, je cyklotrasa z Martina do Vrútok po nábreží rieky Turiec. Je už naozaj len maličký kúsok od vydania stavebného povolenia a neskoršej realizácie. Ak by už raz a navždy pominulo toto temné obdobie histórie mesta, môžeme ísť do toho.

Prečo si myslíte, že mesto bude preferovať práve takýto cykloprojekt pred inými zámermi?

O investíciách bude rozhodovať, samozrejme, zastupiteľstvo. Keď sa však vrátime do nedávnej minulosti spred šiestich rokov a spomenieme si, že v miestom referende o investičných zámeroch vyhralo jednoznačne budovanie cyklotrás, som presvedčený, že by to mohlo vyjsť. Navyše, podľa mojich informácií, žiadny iný investičný zámer nie je tak ďaleko, ako práve cyklotrasy.

Čo všetko tomu predchádzalo?

Budúci rok to bude už dvadsať rokov, čo sa snažíme v Turčianskej bicyklovej skupine JUS o rozvoj cyklotrás na území mesta Martin a regiónu Turiec. Veľa vecí sa podarilo zrealizovať. Tým najväčším cieľom však stále zostáva kvalitná, bezpečná a zmysluplná sieť cyklotrás na území celého mesta. Veľmi dôležitým faktorom je to, že sa na meste konečne začalo strategicky plánovať a nielen bezhlavo stavať tu a tam. Tomu všetkému predchádzali desiatky hodín v teréne, vykonávanie prieskumov, sčítavania cyklistov, vypracovávanie štúdií, zisťovanie názorov ľudí, hľadaniu kompromisov, či organizovaniu rôznorodých podujatí, konferencií a kampaní na námestiach.

Cyklotrasa z Martina do Vrútok bude podľa dokumentácie vedená od Pltníkov po pravej strane rieky Turiec. Čo vás viedlo k preloženiu existujúcej cyklotrasy (do Záturčia) na opačný breh rieky?

Zvažovali sme čo bude pre cyklistov najlepšie. Pôvodný cyklochodník do Záturčia zostane zachovaný a od križovatky ďalej do Priekopy plánujeme cyklotrasu do budúcnosti len upraviť zhutnením až po priekopskú lavicu. Navyše nebude potrebný žiadny výrub stromov. Na druhom brehu Turca vznikne oveľa plynulejšia asfaltobetónová cyklotrasa, ktorá bude mať zaujímavý stavebný prvok v podobe samonosnej konštrukcie a bude vytvárať podjazdovú lávku popod hlavnú cestu 1/18.

Plánuje sa aj výstavba nového mosta?

Áno, v projekte je okrem podjazdovej lávky naplánované aj premostenie potoka Jordán a výstavba nového cyklomosta ponad rieku Turiec v časti, kde sa trasa bude odkláňať opäť na druhý breh, aby cyklisti neprekážali peším v pomerne úzkej aleji stromov. Odklonením cyklotrasy by sme odbremenili nábrežie v Priekope od cyklistov a plynulo a bezpečne ju viedli po ľavom brehu až smerom ku škole a mestskému úradu vo Vrútkach.

Zatiaľ to z vášho rozprávania a v projektovej podobe vyzerá veľmi dobre. Predstavte aj ďalšiu pridanú hodnotu tohto projektu.

Ak by sa podarilo realizovať tento turčiansky zámer, bolo by to skvelé. Obrovskú pridanú hodnotu tejto cyklotrase však môže do budúcnosti priniesť projekt cyklotrasy Vrútky – Strečno – Žilina. A to by už bola trasa, ktorá by prepojila dva regióny ponad rieku Váh a svojou stavebno-technickou náročnosťou by určite prekročila hranice Slovenska.

Ozrejmili ste nám hlavnú tepnu cyklotrasy. Máte v pláne aj kostrové prepojenia?

 Aby sa mohli vybudovať vedľajšie trasy, musí byť najskôr zabezpečená hlavná líniová cyklotrasa. V stručnosti spomeniem aspoň niektoré zámery, či už mesta Martin alebo ďalších regionálnych partnerov. Ide o prepojenie Martina a Sučian cez východnú priemyselnú zónu. Prepojenie Martina na Žabokreky, Košťany a Dražkovce. Výhľadovo sa hovorí aj o cyklotrase po hrádzi kanála z Vrútok až do Krpelian. V našom meste, ale aj v regióne Turiec, je naozaj veľa možností a dobrých zámerov, ako zabezpečiť pre svojich obyvateľov aktívny život napr. aj prostredníctvom pohybu na bicykli. Záleží predovšetkým od predstaviteľov samospráv, aký postoj zaujmú k tejto cyklotéme alebo či budú naďalej strkať hlavu do piesku.

Ďakujeme za rozhovor.

ŠTÚDIA VEDENIA CYKLOTRASY (formát PDF)

ZDROJ: Turčania.sk, foto: Dušan Kubička

Komentáre