CINEAMA 2019 – 7. ročník regionálneho kola amatérskej filmovej tvorby

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Amatérski filmári majú opäť možnosť prezentovať svoje filmy nielen verejnosti, ale aj odbornej porote na už 7. ročníku regionálneho kola súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018.

Súťaž sa uskutoční 21. marca 2019 od 16.00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ktoré súťaž aj organizačne zabezpečuje.

CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku

Súťaž nadviazala na tradíciu celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. Pomenovanie CINEAMA a tento status nadobudla po roku 1992. Určená je deťom, mládeži a dospelým.

Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej filmovej tvorby.

Taktiež napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov, vytvárať priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých a zároveň poskytuje možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby.

Uzávierka doručenia prihlášky a súťažných prác do Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine je: 5. marec 2019

Viac informácií spolu s prihláškou nájdete na stránkach www.tks.sk.

Veríme, že sa do tejto súťaže zapojíte.

CINEAMA 2019 - 7. ročník regionálneho kola amatérskej filmovej tvorby

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre