Martin: Čiastočná uzávierka cesty na ulici Mudroňova

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal povolenie na čiastočnú uzávierku cesty a na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie I/65 (ul. Mudroňova) v Martine v úseku od križovatky s MK Daxnerova po križovatku s MK Bernolákova/Kohútova v súvislosti s preložkou vodovodného potrubia a realizáciou kanalizačných prípojok v rámci stavby Obchodného centra PRIOR Martin.

Termín uzávierky je od 15. mája do 5. júna 2017, dĺžka uzávierky je 140 m. Uzávierka neplatí pre autobusy MHD a zásobovanie.

ZDROJ: Mesto Martin

Komentáre