Chcete prijímať informácie o dianí v meste? Zaregistrujte sa do SMS Infokanála

PR_TOP, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin od novembra 2010 informuje pomocou textových správ svojich občanov o krízových situáciách, meteorologických výstrahách či inom dôležitom dianí na území mesta. Martinský SMS InfoKanál k 24.februáru 2016 využíva celkom 2911 občanov.

SMS Infokanál je bezplatná služba mesta Martin, ktorá je hradená z rozpočtu mesta. Využíva ju už viac ako 2500 občanov. Týmto spôsobom mesto nahradilo informovanie občanov prostredníctvom mestského rozhlasu. Vďaka registrácii získavajú občania od mesta bezplatný spravodajský servis, ktorý mesto Martin využíva v prvom rade v krízových situáciách, a to napríklad pri hrozbe povodne, vydanej meteorologickej výstrahe pre okres Martin, uzávierke ciest či stretnutí volených predstaviteľov s občanmi. Rozšírením služby je aj informovanie o podujatiach v meste či odvoze komunálneho odpadu.

Od spustenia InfoKanálu v novembri 2010 do 24. februára 2016 mesto Martin informovalo obyvateľov mesta prostredníctvom sms správ takmer 500-krát. Najčastejšie z toho mesto varovalo pred nepriaznivým počasím, informovalo o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov po mestských častiach, pozívalo občanov na Deň otvorených dverí u primátora mesta, na mestské kultúrne, športové či spomienkové podujatia. Dávali sa na známosť stretnutia s poslancami, zmeny termínov zasadnutia zastupiteľstva, či otváracích hodín na úrade. V predstihu sa informovalo aj o uzávierkach ciest a komunikácií z dôvodu rekonštrukčných prác.

Keďže ide o bezplatnú službu mesta prijímanie jednotlivých správ nie je spoplatnené. Všetky náklady súvisiace s posielaním informačných SMS hradí Mesto Martin.

Použiť je možné dva spôsoby registrácie. Registrácia cez internet je bezplatná. Jediné, čo zaplatíte v súvislosti s touto službou, je odoslanie jednej SMS pri prihlásení, prípadne druhej pri odhlásení v prípade ak si zvolíte druhý spôsob registrácie cez SMS. Odoslané správy (prihlásenie a odhlásenie) sú spoplatnené operátorom mobilnej siete podľa tarifu dotyčného občana.

Ako sa zaregistrovať do služby SMS InfoKanál:

  • Cez internet na kliknutím na tento odkaz: registrácia na odber správ SMS Infokanála
  • Priamo cez mobilný telefón odoslaním sms správy na telefónne číslo + 421 902 020 707 v tvare:
  • IKmedzeraMARTINmedzeraREGmedzeraMARTINmedzeraULICAmedzera
  • Príklad: IK MARTIN REG MARTIN STAVBARSKA
  • U viacslovných názvov ulíc treba vypísať všetky slová a oddeliť ich medzerou.
  • Príklad: IK MARTIN REG MARTIN MILANA RASTISLAVA STEFANIKA
  • Veľkosť písmen nie je dôležitá, ale treba dodržať medzery medzi slovami a nepoužívať diakritiku.
  • SMS odošlite na číslo služby SMS InfoKanálu mesta Martin.
  • Po úspešnej registrácii obdržíte potvrdzovaciu SMS správu.

ZDROJ: Mesto Martin

Komentáre