Chceš byť policajtom? Pomaturitné štúdium – hláste sa do konca júla

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Ministerstvo vnútra SR otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služby – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov.

Cieľom tohto pilotného projektu je osloviť a pripraviť na policajnú službu mladých ľudí – predovšetkým absolventov stredných odborných škôl, ktorí nemajú možnosť vstúpiť do do radov polície kvôli nedosiahnutej vekovej hranici na prijatie /21 rokov/.

Uchádzači musia byť bezúhonní a spoľahliví, mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktorými preveríme znalosť slovenského jazyka, fyzickú zdatnosť, ale i duševnú spôsobilosť.

Prihlášky je potrebné zaslať do 31. júla 2017

Štúdium otvoríme od septembra 2017 na Stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a v Košiciach. Poslucháči získajú komplexnú teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícií, s dôrazom na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti.

Študenti nebudú v služobnom pomere, zámerom ministerstva vnútra je zabezpečiť im bezplatné vzdelanie a tiež ubytovanie a stravovanie. Štúdium je považované za sústavnú prípravu na povolanie a rodičia majú nárok na prídavok na dieťa.

Úspešné ukončenie štúdia je vstupnou bránou do polície. Po zvládnutí prijímacieho konania do policajných radov môže byť absolvent ihneď zaradený do výkonu služby na základných policajných útvaroch.

Ak máš záujem a maturitu vo vrecku, všetky potrebné informácie a kontakty nájdeš na http://www.minv.sk/?pomaturitne-kvalifikacne-studium

ZDROJ: MV SR

Komentáre