Cestu na Ul.Hviezdoslavova čaká rekonštrukcia, ale až po oprave horúcovodu

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Každý, kto svojím vozidlom prechádza po vnútornom mestskom okruhu na Ul. Hviezdoslavova, vie že si musí dávať veľmi veľký pozor, aby nedošlo k poškodeniu jeho vozidla.

U Slovenskej správy ciest sme zisťovali, kedy dôjde k celkovej rekonštrukcii asfaltového koberca na tejto vozovke. Odporučili nás na Martinskú teplárenskú, ktorá v tejto časti plánuje opravu horúcovodu.

ZDROJ: Televízia Turiec

Komentáre