Braňo Zacharides: Ohlušujúce ticho okolo turčianskej R3

Správy z regiónu, TOP_2, Všetky správy

Pokiaľ sa bavíme o doprave, Turiec sa dnes nachádza v boľavej epoche svojich dejín. Večné predlžovanie dostavby tunela Višňové – Vrútky (zámerne nepíšem Dubná Skala, veď je vo vrútockom chotári a mimo toho termín Dubná je nesprávny, nikdy tam nerástli žiadne duby), zablokovaná cesta do Kremnice pre zosuvy na Kremnických baniach, padajúce skaly na Strečne, chýbajúci úsek diaľnice Turany – Hubová, no a k tomu boľavá rekonštrukcia panelky do Teplíc. Áno, hlavne tá posledná stavba je v súčasnosti neslávnym „hitom“ internetu. Skloňuje sa véočko, cena diela, nepripravenosť realizácie rekonštrukcie, spôsob jej realizácie s presmerovaním dopravy do dedín, no a hlavne plánovaná dĺžka rekonštrukcie.

Z výstavby tunela Višňové - Dubná skala
Z výstavby tunela Višňové – Dubná skala

Samozrejme všetkými desiatimi som za skrátenie doby rekonštrukcie, zníženie jej ceny, prípadne riešenie, ktoré bude mať menej negatívny dopad na okolité turčianske obce, ich obyvateľov a cesty (prevažne VÚCkárske) v nich, ak odborníci také riešenia nájdu. Pokiaľ to nebude na úkor kvality!

Ale mrzí ma aj niečo iné. Téma panelky absolútne prehlušila ba až vymazala z debát problematiku výstavby turčianskej rýchlostnej cesty R3, ktorá má byť jedným z úsekov chýbajúceho severo-južného prepojenia Slovenska, a to aj v kontexte výstavby Baltsko – jadranského dopravného koridoru. Akoby sme sa všetci upäli iba na panelku a mysleli si, že jej rekonštrukciou sa všetky boľačky pominú. Bohužiaľ nepominú, ba ešte sa znásobia.

Keď sme pred pár rokmi pripravovali v krajskej rozvojovej agentúre projekty na modernizáciu krajských ciest z eurofondov, riaditeľ odboru dopravy uviedol pekné prirovnanie. Povedal, že doprava je ako voda. Tečie najviac tam, kde jej prehĺbiš najväčšie koryto. A presne to sa udeje v Turci po oprave panelky! Tiráky, ktoré nás dnes obchádzajú cez Liptov či Rajec, si to na juh šibnú Turcom. A možno opäť zaplačú Vrútky, Martin, Košťany nad Turcom aj Príbovce. Akurát už budeme plakať nad rozliatym mliekom. Prečo? Lebo kým naše oči sa upierajú iba na opravu panelky, pripravujú sa v iných častiach Slovenska diaľnice, dokonca aj iné alternatívy severo-južného ťahu. Eurofondy na diaľnice po r. 2022 – 23 sú neisté, dlhová brzda platí a ak sa aj uvoľní, nebude to absolútna zelená pre okamžité dobudovanie všetkých chýbajúcich diaľnic a eriek. Pôjdu tie, ktoré si teraz dláždia cestu.

Naša turčianska erka si teoreticky stále drží svoju pozíciu medzi silnými kandidátmi na výstavbu. Ako jediná severo-južná trasa patrí do základnej transeurópskej dopravnej siete TEN – T, jej trasovanie napriek silným tlakom sa stále drží v Koncepcii územného rozvoja Slovenska. Prioritizuje ju aktuálny Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ako aj Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do r. 2020. Svoju pozíciu má zabezpečenú v krajskom i mestskom územnom pláne a tiež v programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré sme pre Žilinský samosprávny kraj a tiež pre mesto Martin pripravili. A stojí za ňou aj obchodná a priemyselná komora.

Návšteva členov pracovnej komisie pre dopravu a infraštruktúru pre prípravu Programu rozvoja Mesta Martin na stavenisku tunela
Návšteva členov pracovnej komisie pre dopravu a infraštruktúru pre prípravu Programu rozvoja Mesta Martin na stavenisku tunela. Braňo Zacharides tretí zľava

V praxi sa však dejú veci, ktoré nás nútia byť stále viac v strehu. Až príliš hlučné je to ticho okolo turčianskej R Trojky, keď sa hovorí o revízii výstavby diaľnic po skončení ich financovania z únie. Kým rôzni lobisti prichádzajú s novými riešeniami, nikto lacnejšie a zelenšie prepojenie severu a juhu, než je turčianska R3, nepredstavil.

Naposledy som sa dočítal, že útvar Hodnota za peniaze na Ministerstve financií plánuje posúdiť „prioritné úseky“ výstavby diaľnic z hľadiska ich ekonomickej zmysluplnosti. Čuduj sa svete, turčianska erka medzi nimi zaradená nie je. Okamžite som napísal šéfovi útvaru, ako a od koho dostali na posúdenie práve takýto zoznam. Je tomu už vyše mesiaca a z Bratislavy mi prichádza každý deň rovnaká odpoveď – ohlušujúce ticho.

Mlčania už ale bolo dosť! Vďaka bohu aj v našom právnom prostredí existujú nástroje na dopracovanie sa k informáciám, ktoré nemajú status utajenia, hoci by si ich možno niekto nechal rád iba pre seba. Už som ich využil a teraz čakám v zákonom stanovenej lehote na odpoveď. A neskončí to pri nej. Turčianska R3 sa musí dostať späť medzi favoritov. Lebo tam právom patrí!

ZDROJ: Braňo Zacharides

Komentáre