Blíži sa každoročné poďakovanie za úrodu – Hornoturčianske dožinkové slávnosti

Blíži sa každoročné poďakovanie za úrodu - Hornoturčianske dožinkové slávnosti

Blíži sa každoročné poďakovanie za úrodu – Hornoturčianske dožinkové slávnosti

Komentáre