Bilingválne gymnázium v Sučanoch je jedno z najkvalitnejších na Slovensku

Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mimoriadny úspech a uznanie si vyslúžilo sučianske gymnázium Milana Hodžu, ktoré skončilo štvrté v hodnotení kvality slovenských gymnázií za školský rok 2015/2016. Rebríček hodnotenia zastrešuje inštitúcia INEKO.

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch vzniklo v roku 1991 za pomoci Britskej rady, základný kameň budovy bol však položený už v roku 1927. V tom čase bol ministrom školstva Milan Hodža, rodák zo Sučian, ktorý zároveň finančne podporil výstavbu školy. Na gymnáziu sídli najstarší, najväčší a jeden z najúspešnejších stredoškolských debatných klubov na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách.

Vráťme sa však k spomínanému úspechu školy. Podľa slov Vasila Dorovského, riaditeľa gymnázia v Sučanoch, dobrá škola je tá, ktorá plní a splní svoje sľuby a vtedy sa dá povedať, že je aj úspešná. „Vyučovací proces, kvalita vzdelávania, pohodová atmosféra a mnoho ďalších prvkov navzájom súvisia, sú neoddeliteľné. Ak niektorý z tých prvkov zlyháva, rovnováha sa naruší všade“, uviedol v rozhovore pre Eductech.sk Vasil Dorovský. A v čom je vlastne ukryté tajomstvo skutočne kvalitnej školy? „Každý deň napriek gravitácii vstať z postele, urobiť všetko, čo musím, aby som potom mohol robiť to, čo viem, čo ma baví, aj to, čo sa odo mňa očakáva a čo som sľúbil. A to všetko s ľahkosťou, šarmom, radosťou a nadhľadom. A to robiť 365-krát ročne, trpezlivo a s pokorou, bez ohľadu na rebríčky, ale na základe toho, že si viem zodpovedať na otázky, prečo som tu a prečo to robíme. Výsledky potom prídu aj z externého hodnotenia.

Gymnázium v Sučanoch každoročne realizuje ankety a anonymné dotazníky medzi rodičmi žiakov, čo znamená, že spätnú väzbu považuje za dôležitý nástroj svojej práce. Ďalšou z hodnôt, na ktorých je gymnázium postavené, je istota. „Riaditelia vedia, že aby bolo dobre, treba mať dobrých učiteľov a tí musia mať istoty. Jednou z nich je aj istota celého úväzku na budúce školské roky. Mať istotu je veľmi významný faktor. Preto sa riaditelia aj so svojimi pedagogickými kolektívmi vedia pomerne ľahko a rýchlo rozhodnúť, ktorou cestou sa uberať. Či mať žiakov a peniaze alebo mať výborných žiakov na vstupe a asi menej peňazí, ako aj prepúšťanie dobrých učiteľov z organizačných dôvodov.“ Za úspechom sučianskeho gymnázia stojí aj vlastný program, autonómia a sloboda, vlastné pravidlá. „Nie je úspešný ten, kto v rámci výchovno-vzdelávacieho cyklu plní podmienky programu školy pod tlakom imaginárnej trstenice alebo odmeny v podobe zlatého teľaťa. Úspešný je ten, kto sa na základe vlastnej vnútornej potreby a motivácie zlepšuje, rozvíja sa a chce viac vedieť. Všetci iniciatívni a aktívni žiaci, nadšení a ochotní, veselí a tvoriví sú zjednodušene povedané úspešní“, dodáva riaditeľ Bilingválneho gymnázia v Sučanoch.

Pozrite si aktuálne poradie stredných škôl

Bilingválne gymnázium v Sučanoch je jedno z najkvalitnejších na Slovensku

ZDROJ: Turčania.sk, Edutech.sk, foto: gbas.sk

Komentáre