Biblická škola v Príbovciach aj tento rok

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Biblická škola v Príbovciach aj tento rok

Letné prázdniny sú obdobím oddychu a rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj „Letná biblická škola“, ktorú už tradične organizuje CZ ECAV Príbovce a je najväčšou vnútromisijnou akciou organizovanou domácim evanjelickým cirkevným zborom.

V dňoch 8. až 14. júla 2019 sa stretlo 22 detí od 6 do 10 rokov z Príboviec a obcí spadajúcich do obvodu cirkevného zboru pod vedením farárky Zuzany Szabóovej a Jely Markovej. O hudobný doprovod a piesne sa starala Lucia Dobošová.

Už 15. ročník „Letnej biblickej školy“ sa niesol v duchu „Veľkého egyptského dobrodružstva s Jozefom“. Deti prežili pekný týždeň hier, tvorivých dielní, spevu, kvízov, zábavných súťaží a biblických príbehov. V týždennom programe nechýbal ani tradičný výlet autobusom na Sklabinský hrad.

Biblická škola bola ukončená detskými službami Božími v nedeľu 14. 7. 2018, kde si deti pripravili program. Farárka Zuzana Szabóová ocenila šikovnosť detí, vyzdvihla úsilie rodičov pri ich výchove a poďakovala sa za dôveru, s ktorou rodičia svoje deti každý rok privádzajú na Letnú biblickú školu.

Ďakujeme organizátorom, pomocníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu biblickej školy.

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: archív CZ ECAV Príbovce

Komentáre