Výrez z ÚPN-SÚ Martin s vyznačením riešeného územia

Výrez z ÚPN-SÚ Martin s vyznačením riešeného územia

Výrez z ÚPN-SÚ Martin s vyznačením riešeného územia

Komentáre