Aktualizácia merania škodlivín v ovzduší.

Najnovšie správy, Oznamy, TOP_1, Všetky správy

Oznam prednostu Okresného úradu Martin Mgr. Marcela Maťovčíka.
V súvislosti s požiarom v Martinskej teplárenskej, a. s. Okresný úrad Martin prikázal realizovať komplexné opätovné merania škodlivín v ovzduší. Merania boli realizované o 9:30 pri predajni LIDL, obchodnom centre TULIP, budove bývalej Neografie, Základnej škole s materskou školou J. V. Dolinského a v centre mesta Vrútky. Vo všetkých piatich prípadoch bolo potvrdené, že žiadne škodliviny v ovzduší vrátane oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého v žiadnom prípade neprekračujú bezpečné hodnoty. Tieto merania nepreukázali zdravie ohrozujúce zvýšenie emisií a tuhých znečisťujúcich látok. Situáciu naďalej monitorujeme. Uvedené potvrdzujú aj merania Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý každú hodinu vyhodnocuje stav ovzdušia v Martine prostredníctvom svojej meracej stanice na Ulici Jesenského.

http://www.shmu.sk/sk/?page=991

ZDROJ: Okresný úrad Martin

Komentáre