Turčania v dejinách: Ako vyrástol Martin do podoby, ktorú poznáme dnes

Správy hlavné, Správy z regiónu, Turčania v dejinách, Všetky správy

Máloktorý Martinčan sa dnes zamýšľa nad tým, akú podobu malo toto mesto pred niekoľkými desaťročiami alebo v jeho úplných počiatkoch. Nás to však predsa len zaujímalo…

Pre ilustráciu, v roku 1848 sa v Martine nachádzalo len 172 domov, ale na začiatku 20. storočia sa ich počet zvýšil na takmer 450. Výstavbu domov v meste ale ohrozovali časté požiare. Jeden z najničivejších vypukol v septembri 1904, kedy do základov zhorelo pätnásť domov aj s okolitými budovami. Požiare často vznikali aj po údere blesku. O čosi viac šťastia mali obyvatelia Jahodník, kde až tak často nehorelo, hoci väčšina domov mala šindľovú strechu. Výbava hasičského spolku v tom čase predstavovala pár vedier, hákov, sekier a jednu vozovú striekačku. Ďalšou živelnou pohromou boli povodne. Pre zmenu najviac postihovali práve Jahodníky a hornú časť Martina.

Turčania v dejinách: Ako vyrástol Martin do podoby, ktorú poznáme dnes

Jedným z prvých stavebných úkonov v Martine bolo vydláždenie ulice pri tzv. veľkom hostinci v dĺžke 450 metrov. Polovicu nákladov hradili majitelia domov. Krátko na to bol vypísaný konkurz na stavbu cesty na železničnú stanicu, stavebné práce sa začali v roku 1901. Začali sa intenzívne opravovať chodníky, na ich financovaní sa opäť spolupodieľali majitelia okolitých domov. V tom čase už v Martine fungoval poštový úrad aj telegrafná stanica. Ak sa vrátime k podobe martinských domov, väčšina z nich bola kamenná a tehlová, niektoré hlinené či drevené. Strecha bola šindľová, veľmi ojedinele škridľová a plechová, no našlo sa aj pár domov so strechou zo slamy.

V Jahodníkoch bývalo veľa robotníkov zamestnaných v Martine, čo výrazne prispelo k nárastu bytov. Zaujímavosťou je, že v polovici 19. storočia slúžili na verejné osvetlenie len dve pouličné lampy pri župnom dome. Pri dnešnom vysvietenom Martine, najmä vo vianočnom období, si to už nedokážeme ani predstaviť. Cesty boli štrkové, no v štrku bolo aj veľa zeme, a tak boli, hlavne v daždivom počasí, výrazne blatisté. Pre Martinčanov bol významný rok 1905, ktorý priniesol výstavbu verejného vodovodu a kanalizácie. Túto výstavbu hradil štát, no mesto financovalo stavebné projekty a plány. Zároveň zodpovedalo za dostatok furmanov a robotníkov.

ZDROJ: Ivana Tatárová, Z minulosti a prítomnosti Turca 6 (Osveta, 1983), foto: Wikipedia

Komentáre