Ako si poradiť s náročným spracovaním bakalárskej práce

PR články

Ako si poradiť s náročným spracovaním bakalárskej práce

Úspešne ste sa, možno s väčším alebo menším úsilím skúškami prepracovali k záverečnej časti štúdia a prišiel kľúčový moment – písanie a obhajoba bakalárky? To je skvelé, no musíte si uvedomiť, že je pred vami ešte kus cesty a práce, pretože touto „vecou“ preukáže znalosť v konkrétnej špecializácii.

Predtým, ako pristúpite k vypracovaniu tohto projektu, musíte vedieť, ako si urobiť plán, štruktúru a akým chybám by ste sa mali vyvarovať. Ak sa vám to zdá už teraz trocha moc a celé zbytočne komplikované, vypracovať bakalársku prácu môžete aj s nami.

Štruktúra plánu práce

Pracovný plán záverečnej práce by mal byť zostavený tak, aby študent nielen napísal ale aj nad postupom a vecami logicky rozmýšľal. Takto tomu lepšie porozumiete a informácie z celej práce môžete oveľa lepšie sprostredkovať komisii, ktorá bude na obhajobe prítomná.

TIP! Ak máte pochybnosti o svojich schopnostiach, potom si objednajte pomoc pri písaní seminárnej práce od odborníkov, ktorý vám pritom ušetria veľa času na učenie.

Úvod

Toto je prvá vec, s ktorou začína celý plán každej jednej práce. Úvod sa zaoberá týmito bodmi:

 • relevantnosť a primeranosť témy;
 • aké ciele sa dosiahli pri písaní projektu;
 • aké objekty sa berú do úvahy;
 • praktický význam práce;
 • čo, kde a ako sa vyšetruje;
 • aké hlavné zdroje sa využili v čase písania;
 • čo je zahrnuté v štruktúre práce.

Úvod by sa mal spravidla vzťahovať na dva listy formátu A4. To znamená, že projekt dizertačnej práce by mal byť krátky a na mieste. Určite má na to ale vaša škola špecifické parametre, takže spracovaný text potom musíte so školiteľom a vedúcim práce skorigovať alebo doplniť.

Teoretická časť

Popisuje predmet štúdia. Táto časť ukazuje vedomosti študentov o teórii. Autor konkrétnej práce v prvej kapitole ukazuje, že spracoval dostatok vedeckej literatúry, primárne informácie (dokumenty, zápisy, údaje z archívu a pod.) Všetko závisí od témy, ktorú si vyberajte s ohľadom na vaše vedomosti.

V teoretickej časti je tiež potrebné dotknúť sa trochu histórie. To znamená, že tu môžete povedať o dielach predchodcov. Čo dosiahli v tejto oblasti a akým chybám sa mohli vyhnúť.

Autor musí spravidla oznámiť komisii, že nie je možné dôkladne sa naučiť teóriu na základe učebníc alebo encyklopédií. Preto musí byť všetko potvrdené vedeckými faktami.

Praktická časť

Po napísaní teórie je ľahšie vyjadriť aj svoje vlastné myšlienky, ktoré boli získané aj štúdiom. Teraz je potrebné zozbierať základné údaje o spoločnosti alebo problematike, ktoré sú popísané v práci. Nikdy nič nevynechajte a nezabudnite na žiadny dôležitý termín stretnutia. S kvalitnými hodinkami Festina a hlavou plných vedomostí budete vždy na správnom mieste.

Záver

Ako je zrejmé, práca musí byť logicky ukončená. Ak to chcete urobiť, je na to časť „Záver“. Popisuje výsledky výskumu, tj sumarizuje výsledky, ktoré je potrebné logicky štruktúrovať. V závere je napísané:

 • záver autora v priebehu výskumu praxe a teórie;
 • návrhy na zavedenie nového vývoja;
 • výsledok, pokiaľ ide o perspektívu výskumu na tému;
 • odpovedať na otázky: „aké úlohy boli v práci dané?“, „aké ciele boli dosiahnuté?“;
 • písať o ťažkostiach a identifikovaných problémoch.

Nezabudnite to celé dať do správneho formátu, ktorý vám škola určila a pravidelným písaním seminárnych prác vás na tento záver tak trochu aj pripravila.

ZDROJ: PR článok

Komentáre