Aj tento rok „obecný máj“ v Príbovciach

Najnovšie správy, Správy z regiónu

Aj tento rok „obecný máj“ v Príbovciach

Máj  patrí k najkrajším mesiacom v roku a to nielen preto, že je mesiacom lásky, ale aj pre krásny pohľad na prebúdzajúcu sa prírodu. „Máj“ sa stavia ako symbol zdravia a krásy. Symbol dobrej úrody, výmeny žezla medzi zimou a jarou.

Obec Príbovce v mesiaci máj si už bez majestátneho „obecného mája“ vedľa hasičskej zbrojnice s pestrofarebnými stužkami vo vrcholci ani nevieme predstaviť. Je to dar všetkých  chlapcov všetkým dospelým príbovským dievčatám a ženám.

Je už tradíciou, že členovia dobrovoľného hasičského zboru Príbovce v spolupráci s obcou Príbovce, „obecný máj“ stavajú už predvečer 1. mája. Z dôvodu opatrení zo šíriaceho sa koronavírusu, bola stavba mája trošku netradičná, vo večerných hodinách a bez účasti širokého obecenstva.

Ak spolu pamätáme na históriu a tradície, aj v týchto zložitých časoch, tak máme nádej, že navždy zostanú v našich srdciach živé.


ZDROJ: Ľubomír Žila

Komentáre