Aj tento rok bolo v Príbovciach leto s Biblickou školou

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj Letná biblická škola, ktorú už tradične organizuje ECAV Príbovce a je najväčšou vnútromisijnou akciou organizovanou domácim evanjelickým cirkevným zborom. V dňoch  9. až 13. júla 2018 sa stretlo 22 detí od 5 do 12 rokov z Príboviec a obcí spadajúcich do obvodu cirkevného zboru pod vedením farárky Zuzany Szabóovej.

Tento rok, už 14.ročníka Letnej biblickej školy sa niesla v duchu Biblickej autoškoly. Deti prežili pekný týždeň hier, tvorivých dielní, spevu, kvízov, zábavných súťaží a biblických príbehov. V týždennom programe nechýbal ani tradičný výlet vlakom na hrad Strečno. Výletu sa okrem detí zúčastnili aj súrodenci, rodičia ako aj starý rodičia, v rekordnom počte štyridsať.

Biblická škola bola ukončená Slávnostnými službami Božími, v nedeľu 15. júla 2018, kde si deti pripravili program ktorý si v hojnom počte prišli pozrieť rodičia, starý rodičia ako aj členovia cirkevného zboru. Farárka Zuzana Szabóová ocenil šikovnosť detí, vyzdvihla úsilie rodičov pri ich výchove a poďakoval sa za dôveru, s ktorou rodičia svoje deti každý rok privádzajú na Letnú biblickú školu.

Vďaka všetkým organizátorom a  všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu biblickej školy.

Aj tento rok bolo v Príbovciach leto s Biblickou školou

ZDROJ: Ľubomír Žila, foto: Andrea Výbošťoková, Zuzana Szabóová

Komentáre