Adopcia malého medveďa, ktoré našli v obci Belá – Dulice sa podarila

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Pracovníkom Správy Národného parku Veľká Fatra (NP VF) sa podarila úspešná adopcia malého medvieďatá náhradnej matke. Je to prvý potvrdený prípad úspešnej adopcie na Slovensku.

„Medvieďa sa niekoľko týždňov pohybovalo opustené v okolí intravilánu obce Belá – Dulice. Predpokladali sme, že je to len dočasná záležitosť spôsobená medveďou rujou a samica si po skončení ruje mláďa opäť nájde a odvedie. Nepotvrdil sa však takýto scenár a osirelé mláďa (medvedičku) bolo nutné odchytiť. Pracovníci Správa NP Veľká Fatra ju po telefónom avíze miestnych občanov odchytili v tesnej blízkosti intravilánu spomínanej obce. Podľa slov občanov sa minimálne tri týždne pohybovala po okraji intravilánu a niekoľkokrát bolo videné na miestnom cintoríne vylezené na stromoch,“ informujú pracovníci NP VF na svojej internetovej stránke.

Medvieďa po odchytení vykazovalo obrovskú životaschopnosť. Bránilo sa a hrýzlo čo v konečnom dôsledku bolo dobré, keďže sa neprejavoval žiaden výrazný imprinting na človeka. Kondícia cca 7 kg mláďatá bola prekvapivo veľmi dobrá. Mláďa dokázalo prijímať pevnú stravu ( trávu, korienky a rôzne byliny) a netrpelo hnačkami alebo katarom.

Po dôkladnom zvážení celej situácie sme sa rozhodli o pokus adopcie k náhradnej matke

„Mláďa bolo odchytené a prevezené na inú lokalitu Veľkej Fatry dňa 4.6.2019. Hneď prvý večer malo kontakt s medvedicou. Ale až okolo tretej hodiny ráno sa nám podarilo zaznamenať, že adopcia prebehla úspešne a medvedica mláďa prijala. Celý priebeh sa nám podarilo zdokumentovať pomocou fotopascí a priameho pozorovania. Sme nesmierne radi, že pokus adopcie dopadol úspešne a medvieďa nemuselo poputovať do niektorej zo zoologických záhrad, kde by ho čakal život v zajatí,“ informovali na záver pracovníci NP VF.

Veľká vďaka patrí všetkým zainteresovaným, ktorí sa na adopcii a odchyte akokoľvek podieľali, menovite: Ľudovít Remeník, Július Schestág, Juraj Žiak a Branislav Šebo.

Adopcia malého medveďa, ktoré našli v obci Belá – Dulice sa podarila
Zábery z kamery a foto-pasce. Na druhý deň ráno 5.6.2019 krátko po 3:00 hod. sa definitívne potvrdilo, že ho adoptívna matka prijala.

Adopcia malého medveďa, ktoré našli v obci Belá – Dulice sa podarila

Adopcia malého medveďa, ktoré našli v obci Belá – Dulice sa podarila

ZDROJ: Turčania.sk, foto: http://npvelkafatra.sopsr.sk

Komentáre