46. ročník neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje súťažnú výstavu fotografií AMFO 2018.
V tomto roku sa koná už 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018, čím sa táto súťaž radí medzi najstaršie a rozsahom najväčšie celoštátne súťažné prehliadky svojho druhu na Slovensku.

Hlavným poslaním regionálneho kola súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej neprofesionálnej fotografickej tvorby v regióne Turca. Snahou organizátorov je verejnou prezentáciou súťažných prác na výstave motivovať záujem verejnosti o fotografie rôzneho tematického a žánrového zamerania, ako aj formálneho a technického spracovania. Fotografie zaslané do súťaže hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr.art. Zuzana Vajdová, Michal Lašut a Michal Pišný.

Vernisáž výstavy, ktorá je zložená z kolekcie fotografií, ktoré náš región budú reprezentovať v krajskom kole súťaže, sa uskutoční 18. apríla 2018 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Súčasťou a pridanou hodnotou súťaže AMFO 2018 bude aj rozborový seminár, ktorý veríme, že pomôže neprofesionálnym fotografom rozvíjať ich umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

Viac informácií nájdete na webstránke www.tks.sk.
Tešíme sa na Vašu účasť a podporu neprofesionálnych fotografov Turca.

46. ročník regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre