Tanečná škola počes letných prázdnin

Najnovšie správy, PR články, Všetky správy

Ak ste sa už teraz rozhodli spestriť dieťaťu prázdniny denným letným táborom, naša tanečná škola Pegafun Dance Group Martin Vám ponúka na výber rôzne možnosti aktivít detí počas prázdnin.

Letné tábory sú rekreačno – výchovné zariadenia, resp. podujatia, v ktorých sa realizuje rôznorodá prázdninová činnosť detí a mládeže. Plnia významné rekreačné a výchovné funkcie.

Aktivity v táboroch už dávno nie sú obmedzené len na „opekačky“ a hry v prírode. Nami ponúkaný letný tábor má širšiu ponuku aktivít ako viete deťom zabezpečiť vy doma. Nie sú to len športové aktivity, ale aj spoznávanie svojho mesta, prírody, základov tanca a tvorivý svet vo forme jednoduchých hand – made.

Možno ani samy neviete, aké tanečné a pohybové nadanie sa skrýva vo Vašich deťoch. V našom tábore to zistíme pod dohľadom certifikovaného lektora.

Milujú Vaše deti zvieratká? Aj v tomto vieme naplniť ich tajné sny formou spoznávania života zvierat nielen u nás na Slovensku ale aj na  celom svete.

Viac informácií o konkrétnych termínoch aktivít letného denného tábora a záväznú prihlášku nájdete na našej stránke www.pegafun.sk , alebo na tel.č.: 0908 677 589.

Tanečná škola počes letných prázdnin

ZDROJ: PR správa

Komentáre